Seko i världen

Sedan många år driver Seko ett projekt för att stärka facket i TeliaSoneras dotterbolag i andra länder och att få i gång ett koncernfackligt samarbete. På sikt är målet att bilda en global facklig allians och att teckna ett globalt ramavtal mellan koncernen och branschorganisationen UNI.

Flera länder i Östeuropa och Centralasien ingår i projektet. Hösten 2010 besökte en delegation från förbundet Moldavien för att skildra situationen på telekombolaget Moldcell. En skrift blev resultatet av resan, som delvis finansierats genom informationsbidrag från LO-TCO Biståndsnämnd. Telekomprojektet är bara ett av ett stort antal fackliga utvecklingsprojekt som Seko stödjer. I skriften berättar vi även om de andra projekten och om grunderna för förbundets internationella arbete.

Här kan du ladda ner broschyren Seko i världen (pdf-fil)

 

Uppdaterad: