Fotograf: sekoi

”Vi kommer fortsätta att påverka politikerna”

Det har de senaste dagarna förts en diskussion i media kring fackförbundens syn på Sverigedemokraterna nu när de ingår i ett regeringsunderlag och när de fått presidieposter i flera av Riksdagens utskott.

Publicerad:

 LOs ordförande öppnar nu upp för att påverka och samtala även med SD i en intervju i DN. Men detta är inget som det förts någon bredare diskussion kring inom LO.

– Detta är inget vi pratat om i LO-styrelsen, säger Sekos förbundsordförande, Gabriella Lavecchia.

Precis som LO och övriga förbund inom LO så har Sekos linje varit att inte bedriva påverkansarbete gentemot SD. Varför?

– Skälen till att vi valt att inte föra diskussioner med SD har inte handlat om hur många röster de fått i olika val. De har enbart grundat sig på deras grundläggande människosyn och deras värderingar som helt strider med fackföreningsrörelsens grundläggande värderingar. Deras värderingar har knappast ändrats sedan den 11 september, säger Lavecchia.

Sekos medlemmar påverkas i stor utsträckning av politiska beslut och det är därför förbundet dels har samverkan med Socialdemokraterna, dels ägnar sig åt olika typer av politisk påverkan.

– Vi kommer alltid att göra det som är bäst för våra medlemmar och bygger våra strategier utifrån det. Men tittar man på Sverigedemokraternas politik så är SD de facto ett fackföreningsfientligt parti. De gör allt för att hindra skyddsombud att besöka arbetsplatser som saknar fackligt anslutna, de vill förstatliga a-kassan, de vill slopa avdragsrätten för fackavgiften, för att ta några exempel. Detta i kombination med deras syn på alla våra medlemmar med annan etnisk bakgrund gör att de inte är ett parti som alla andra, fortsätter Lavecchia.

Enligt Gabriella Lavecchia kommer det nya politiska läget att bli en utmaning för såväl fackföreningsrörelsen som för medlemmarna.

– Det återstår att se hur den högerkonservativa regeringens gemensamma politiska program kommer att se ut. Men genomför dom det de gick till val på så kommer våra medlemmar påverkas negativt på flera punkter. Vi kommer givetvis göra så mycket vi kan för att stoppa politiska förslag som slår mot våra medlemsgrupper. Men det vore otroligt naivt att tro att vi uppnår detta genom att föra samtal med det fackföreningsfientliga partiet SD, säger Lavecchia.  

Uppdaterad: