Fotograf: Bildkoll

Svar på vanliga frågor om Corona

Det nya coronaviruset väcker många frågor och funderingar. Nedan finns information och svar på vanligt förekommande frågor kopplade till arbetslivet.

Publicerad:

UD avråder från alla resor till flera områden. Läs mer på deras hemsida.

Seko följer UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer löpande och nedan information kommer därför uppdateras löpande.

**Mer information för dig som är förtroendevald finns här.

Din arbetsgivare ska göra en riskbedömning
För att minimera risken för smittspridning ska alla arbetsgivare göra en riskbedömning enligt arbetsmiljölagens regler. I riskbedömningen ska det finnas en planering om hur eventuell smitta eller misstänkt smitta ska handhas. Din arbetsgivare ska informera dig om vad som gäller.

Rätt till lön
Utgångspunkten är den som är anställd och som står till förfogande för arbete har rätt till lön även om arbetsgivaren säger att hen inte ska komma till arbete. Det innebär normalt att en anställd måste inställa sig på arbetsplatsen och vara beredd att utföra sina arbetsuppgifter. En arbetstagare kan alltså inte välja att stanna hemma från jobbet av rädsla för att bli smittad av viruset. En arbetsgivare kan dock bestämma att arbetstagaren, i fall där det är möjligt, ska utföra arbetet hemifrån.

Kan arbetsgivaren tvinga mig att stanna hemma om jag är sjuk?
Om smitta konstaterats har arbetstagaren rätt till smittbärarpenning och då är arbetstagaren också skyldig att stanna hemma. Om en arbetstagare är sjuk har arbetstagaren rätt att vara hemma, först med sjuklön och sedan med sjukpenning.

Får jag karensavdrag om jag är sjuk?
Nej, regering har tillfälligt slopat karensavdraget under två månader från den 11 mars.

Kan arbetsgivaren hindra den som varit i smittat område från att komma till arbetsplatsen?
Ja, arbetsgivaren kan hindra dig från att komma till arbetsplatsen i syfte att hindra en potentiell smittspridning. Utgångspunkten är dock alltjämt att arbetsgivaren är skyldig att utge lön eftersom hen inte är sjuk och står till förfogande för arbete. Arbetsgivaren ska informera dig vad som gäller på din arbetsplats.

Kan en arbetsgivare återta redan beviljad semester, för att kunna klara av vissa viktigare funktioner i verksamheten?
Beslut om beviljad semester är bindande. Detta innebär att arbetsgivaren, om det saknas fog för det, inte ensidigt kan återkalla sådant beslut. I en situation då ett stort antal arbetstagare plötsligt blir sjuka och verksamheten inte kan fortgå utan att arbetstagaren avbryter sin semester, kan det finnas fog för att återkalla redan beviljad semester.
Seko anser då att arbetsgivaren skall stå för alla eventuella extra kostnader. Frågan bör dock givetvis lösas på frivillig väg så långt det är möjligt.

Var kan jag hitta uppdaterad information om viruset?
I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som samlar allmän information i frågan. På deras webbplats hittar du uppdaterad informaton. 

Försäkringskassans regler vid smitta
Om du inte får arbeta på grund av att du är/kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du få smittbärarpenning. Du kan också ha rätt till ersättning för resor som du behöver göra, till exempel i samband med läkarundersökningar.

Du kan få smittbärarpenning om du måste avstå från att arbeta och går miste om inkomst på grund av något av följande skäl:

  • En läkare har beslutat att du inte får arbeta på grund av du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom.
  • Du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom.
  • Du har en sjukdom, en smitta, ett sår eller annan skada som gör att du inte får hantera livsmedel.
  • Du måste ha ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Smittbärarpenning betalas ut till den som kan arbeta, men inte får göra det på grund av risken för att smitta ner andra. Med smittbärarpenning får du knappt 80 procent av din lön, men högst 804 kronor per dag.
Om du har blivit sjuk av coronaviruset och inte kan arbeta gäller samma sak som när du blir sjuk i vanliga fall. De första två veckorna du är sjuk betalar din arbetsgivare sjuklön till dig i stället för din vanliga lön. Om du fortfarande är sjuk efter de två veckorna kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.
Om du har eller kan antas ha smittats av en allmänfarlig sjukdom kan du få ersättning för resor du behöver göra till läkarundersökningar, kontroller eller behandlingar.

När du ansöker behöver du skicka in:

  • kvitton på dina resekostnader
  • kvitton som visar att resorna gällde en sjukdom som är allmänfarlig enligt smittskyddslagen

WHO
Enligt WHO, världshälsoorganisationen, har nu spridningen av covid-19 har utvecklats till en pandemi. Om ett virus får spridning över stora delar av världen och drabbar många människor så kallas det pandemi.

Telefonnummer

  • Allmänna frågor: Den som vill ställa allmänna frågor om covid-19 kan ringa det nationella informationsnumret 113 13. Dit kan man ringa för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten har öppet dygnet runt, årets alla dagar.
  • Sjukvårdsrådgivning: Misstänker du att du har blivit smittad, ring 1177.
Uppdaterad: