Fotograf: Bildkoll

Nya lagregler om karensavdrag från 1 januari 2019

Den 1 januari 2019 ändras lagen. Karensdagen vid sjukdom ersätts då av ett karensavdrag.

Publicerad:

Enligt dagens regler betalas inte någon sjuklön den första dagen i en sjuklöneperiod (karensdagen). Det betyder att en person som skulle ha arbetat ett långt arbetspass den första dagen i en sjukperiod får ett högt löneavdrag och en person som har ett kort arbetspass får ett lågt avdrag. För att uppnå en mer rättvis karens har riksdagen fattat beslut om att slopa karensdagen och ersätta den med ett karensavdrag.

Så fungerar karensavdraget
I korthet innebär de nya lagreglerna att arbetstagare får sjuklön av sin arbetsgivare mellan dag 1 och 14. Från sjuklönen för sjukperioden ska arbetsgivaren göra ett avdrag med 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. På så sätt blir karensavdraget detsamma för arbetstagaren oavsett när sjukfrånvaron inträffar. Eftersom karensavdraget ska dras från sjuklönen kan det dock inte bli större än den sjuklön som arbetstagaren skulle ha fått för sjuklöneperioden.

Branschanpassning i kollektivavtalen
Idag finns regler för beräkning av sjuklönens storlek i våra kollektivavtal. Reglerna ser olika ut inom olika branscher. Arbete pågår nu för fullt med att anpassa kollektivavtalen till de nya reglerna. Även enligt de nya reglerna finns möjlighet att göra branschanpassningar. Så snart anpassningarna är klara kommer närmare information att kunna ges på respektive avtalsområde.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Seko Direkt på telefon 0770-457 900.

Uppdaterad: