Förtroendevalda som är politiskt engagerade

Under gårdagen skrevs en del i media om att en företrädare för LO-distriktet i Västerbotten uppmanat en aktiv Kristdemokrat att lämna sina uppdrag i distriktet.

Publicerad:

Skälet som angavs var att det inte gick att förena ett uppdrag i Kristdemokraterna med ett uppdrag i LO. Personen i fråga är i grunden fackligt aktiv i Seko vilket gjort att även förbundet fått en del frågor kring hur vi ser på frågan. Vår inställning är följande när det gäller huruvida man kan kombinera ett fackligt engagemang i Seko och samtidigt vara politiskt aktiv:

  1. Har man blivit vald av medlemmarna i sin fackklubb i demokratisk ordning så har man också rätt att vara förtroendevald i Seko. Att vara förtroendevald handlar ytterst om att ha ett förtroende från medlemmarna på sin arbetsplats. Huruvida man är Socialdemokrat, Vänsterpartist eller Kristdemokrat är inte det som avgör.
  2. Vi har policys och stadgar som beslutas i organisationen i demokratisk ordning. Givetvis måste man som förtroendevald i Seko respektera de grundläggande värderingar som beskrivs i dessa. Det handlar bland annat om alla människors lika värde, om jämställdhet mellan kvinnor och män med mera. Vi kan inte se att ett engagemang i Kristdemokraterna står i strid med dessa grundläggande värderingar.
Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten