I dag står Decent Work i fokus

Idag är det "World day for DecentWork". Du som medlem i Seko bidrar till anständiga arbetsvillkor i hela världen genom förbundets internationella arbete. 

Publicerad:

Seko deltar i internationella fackliga utvecklingssamarbeten i omkring 70 låg- och medelinkomstländer, där vi stödjer systerförbund med organisering och organisationsbyggnad. Projekten bedrivs bland annat i nio av världens tio fattigaste länder och i nio av de tio länder där det är som farligast att vara fackligt aktiv. Läs mer här. Instagram: sekoivarlden

Varje år granskar Världsfacket ITUC vilka länder som är de sämsta att jobba i, en genomgång som kallas Global Rights Index. Här är några exempel på hur läget under det senaste året har försämrats:

  • Antalet länder där arbetstagare dödats på grund av att de är med i facket har sjunkit från elva till nio. Det är fortfarande nio för många.
  • I allt fler länder utsätts arbetstagare för våld, från 59 länder år 2017 till 65 länder i år
  • I 54 länder kränks arbetstagares mänskliga rättigheter, som åsikts- och yttrandefriheten och rätten att gå med i facket.

När våra kollegor i andra länder verkar i sådan extrem motvind, måste vi i Sverige utnyttja vår möjlighet att göra vår röst hörd. Så kan vi bidra till anständiga arbetsvillkor för alla.

Det kan du göra

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten