Seko positiva till försvarsuppgörelsen

Seko är positiva till den blocköverskridande uppgörelsen om försvaret som blev klar under gårdagen. 
– Det är särskilt glädjande att det civila försvaret rustas upp, säger Valle Karlsson, förbundsordförande för Seko.

Publicerad:

– Förstärkningen av det civila försvaret leder förhoppningsvis till att officerarna kan ägna sig åt sina egentliga arbetsuppgifter vilket inte varit fallet de senaste åren, säger Valle Karlsson, förbundsordförande för Seko.


– Tyvärr är en stor del av anslagen redan intecknade i exempelvis avancerade robotsystem. Men sammantaget är det en positiv signal till de försvarsanställda och en överenskommelse som kommer hålla över tid oavsett färg på regering, säger Valle Karlsson.

Uppdaterad: