Seko lägger sympativarsel till stöd för HRF

Sekos förbundsstyrelse har idag beslutat att lägga ett sympativarsel till stöd för Hotell- och restaurangfacket i deras fajt för lågavlönade medlemmar.

Publicerad:

-Det är en självklarhet för oss att ställa upp när ett systerförbund möts av en arbetsgivare som vägrar satsa på de lägst avlönade på arbetsmarknaden, säger Valle Karlsson, avtalssekreterare i Seko, Service- och Kommunikationsfacket.

HRF varslade i onsdags om strejk riktat mot ett antal arbetsgivare runt om i landet. Skälet till konflikten är att HRFs motpart, Visita, vägrar att tillmötesgå deras krav om extra satsningar på de lägst avlönade.

-Detta är helt oacceptabelt. Vi lever i ett samhälle där löneskillnaderna mellan kvinnor och män, mellan arbetare och tjänstemän, mellan lågavlönade och högavlönade ständigt ökar. Denna utveckling måste stoppas. Seko stödjer mot bakgrund av detta HRF i sina krav på satsningar på lågavlönade, fortsätter Valle Karlsson.

Det krav som HRF driver ligger helt i linje med den tidigare beslutade LO-samordningen. Kraven motsvarar också den låglönesatsning som man kom överens om inom industrin bara för några dagar sedan.

Sekos sympativarsel innebär att Seko-medlemmar som arbetar på någon av de arbetsplatser som HRF tagit ut i strejk också tas ut i strejk. Det kan handla om Seko-medlemmar som har sin huvudanställning i ett företag inom Sekos organisationsområde men som jobbar extra på exempelvis ett hotell.

Parallellt med detta tittar Seko på ytterligare sympatiåtgärder.

Sympativarslet träder i kraft klockan 13.00 den 20 april.

Läs hela varslet.

Arbetsplatser HRF tagit ut vid en eventuell konflikt.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten