Fackliga kvinnor skriver #metoo-upprop

#Metoo har nu också inspirerat många fackligt aktiva kvinnor från de olika förbunden inom LO att skriva ett upprop som snart kommer att publiceras, enligt Sekotidningen och tidningen Arbetet, som har sampublicerat ett antal artiklar i ämnet.

Publicerad:

Sekos förbundsordförande, Valle Karlsson, menar att det är bra att det som är ruttet i vår och i andras organisationer kommer upp till ytan.

– Jag är tyvärr inte förvånad över att det förekommer sexuella kränkningar, trakasserier och dessvärre även övergrepp men det får absolut inte sopas under mattan. I Seko fattade vi flera beslut på vår kongress i våras om just våra fackliga grundvärderingar och jag påpekade redan då att vi inte bara kan ta fram vackra dokument. Vi måste också gå från ord till handling och leva som vi lär, säger Valle Karlsson.

Sekos nya förbundsledning tar värderingsfrågorna på fullaste allvar och arbetar aktivt med frågorna.

– Bland annat lyfter vi upp dem varje gång vi får möjlighet att komma ut och träffa förtroendevalda i Seko. Självklart har vi också varit tydliga mot våra anställda att vi har nolltolerans mot alla former av diskriminerande och kränkande beteenden. Vi kommer också att gå igenom våra utbildningar och diskutera med våra handledare hur vi lyfter värderingsfrågorna. Jag hoppas verkligen att ingen ska behöva vara rädd för att berätta om den här typen av händelser och vår uppgift är att se till att vi har en organisation som tar signalerna på fullaste allvar, utreder och vid behov agerar. Men för den som absolut inte vill eller törs ta upp det genom våra vanliga fackliga kanaler, eller vill vara anonym, finns också vårt visselblåssystem, säger Valle Karlsson.

Läs mer på Sekotidningens webbplats.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten