Gabriella krönika mars

Sekos vice ordförande Gabriella Lavecchia skriver en krönika i  Sekotidningen. Här kan du läsa de som publicerats.

Publicerad:

Digitalisering. Strukturomvandling. Globalisering. Effektivisering. Flexibilitet. Orden är många och ofta diffusa när det gäller att beskriva en förändrad omvärld. Men hur påverkar allt detta dig som medlem och arbetstagare? Hur bygger vi i Seko en strategi för att möta en ny omvärld?

För att kunna ge svar på en del av dessa stora frågor har vi nyligen startat ett visions- och strategiarbete. Flera av förbundets branscher är i grunden utsatta för såväl strukturomvandling som digitalisering. Exempelvis försvinner uppemot tusen jobb varje år i postbranschen, färre brev ska delas ut. Telekomsektorn är ett annat område där den tekniska utvecklingen skapat stora och omvälvande förändringar för branschen och våra medlemmar.

Förändringar på arbetsplatserna kräver också anpassningar i den fackliga verksamheten. Vi ser en utveckling där allt färre medlemmar deltar på möten och arbetsplatsträffar, färre vill engagera sig fackligt. Men vi möter också en arbetsgivare som är mindre benägen att bevilja facklig tid. Detta sammantaget är en fara för demokratin i en facklig organisation som bygger på demokrati och engagemang.

Med en arbetsmarknad som snabbt förändras blir det också en press på arbetsvillkoren. I synnerhet inom kvinnodominerade sektorer ser vi hur andelen med visstidsanställningar ökar. Detta påverkar dessutom våra möjligheter att organisera.

Tanken är att kongressen 2021 ska fastställa strategin. Men det är inte bara resultatet som räknas, utan även processen. Att tillsammans diskutera våra viktiga framtidsfrågor för att kunna möta framtida utmaningar är grundläggande i en demokratisk organisation. Det kanske till och med gör oss till Sveriges starkaste fackförbund.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: