Valles krönika juni

Arbetsplatsbesöken under vecka 16, den så kallade "medlemsveckan", blev en stor succé. Hela förbundet, anställda och förtroendevalda, kraftsamlade för att tillsammans åka ut på arbetsplatserna och träffa medlemmarna för att lyssna och diskutera frågor som är viktiga på jobbet.

Publicerad:

Drygt 400 arbetsplatsbesök har registrerats. Vi pratade om stort och smått, men frågor om arbetsmiljö, löner, arbetstidsscheman, otrygga anställningar och allmän visstid, dominerade på de ställen där jag var ute. Jag träffade många yrkesstolta medlemmar som trivs bra och utvecklas på jobbet. Men det fanns också arbetsplatser med otydlig arbetsledning och där personalen känner sig pressade av ständiga omorganisationer.

Jag är stolt över och imponerad av det stora engagemanget där såväl förbundets anställda som alla förtroendevalda därute gjort ett fantastiskt jobb med att göra medlemsveckan till en sådan succé som det blev. Det blir med största sannolikt en repris på medlemsveckan, och vi fortsätter givetvis vara ute på arbetsplatserna även under årets övriga veckor.

Jag får ofta frågan om varför vi i facket sysslar med politik. Jo, därför trots att de fackliga frågorna alltid står i fokus, är det så att många förändringar som sker på jobbet, direkt eller indirekt, är ett resultat av politiska beslut. Det finns lagar som reglerar stora delar av arbetsmarknaden och det finns myndigheter och företag vars verksamheter styrs och påverkas av politiska beslut. Därför är det politiska samtalet också viktigt. Vår uppgift som fackförbund är att tillvarata våra medlemmars intressen, men också samtidigt påverka de styrande politikerna i en riktning som gynnar våra medlemmar.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: