Remissvar

Seko är remissinstans i olika frågor som berör våra medlemmar. Remisser som lämnas från riksdagen och myndigheter. Här publiceras Sekos svar och betänkanden.

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Vu-kansliet