Seko utökar sympativarsel mot Tesla

Sekos förbundsstyrelse (Service- och kommunikationsfacket) har beslutat att utöka sympatiåtgärderna mot Tesla till stöd för IF Metalls i deras konflikt med den globala biltillverkaren, Tesla. Utökningen berör bolagen PostNord och CityMail som när varslet träder i kraft inte kan lämna brev och paket till de adresser som Tesla registrerat hos Transportstyrelsen för att runda den ursprungliga konfliktåtgärden i syfte att exempelvis kunna skicka ut registreringsskyltar.

Publicerad:

– IF Metalls kamp är även vår kamp. Genom att vägra förhålla sig till spelreglerna här i Sverige så försöker Tesla skaffa sig konkurrensfördelar genom att ge arbetarna sämre löner och villkor än de skulle haft med ett kollektivavtal. Tesla gör nu allt för att kringgå våra sympatiåtgärder och då svarar vi med att täppa till den möjligheten. Den strid som nu IF Metall tar är viktig för hela den svenska kollektivavtalsmodellen, säger Sekos förbundsordförande, Gabriella Lavecchia.

Sekos tidigare varslade sympatiåtgärder innebär blockad mot utdelning, utlämning och avhämtning av försändelser, brev, paket och pall som görs av PostNord och CityMail till Teslas samtliga arbetsplatser på samtliga orter i Sverige. Utökningen av varslet innebär att detta inte heller kan levereras till de adresser som Tesla registrerat hos Transportstyrelsen.  

– Vi backar IF Metall till 100 procent i denna viktiga konflikt. Vi är inne i en viktig period för svensk fackföreningsrörelse och för den svenska modellen. Vi och våra medlemmar kommer att göra allt vi kan för att vi tillsammans ska gå segrande ur denna kamp för rättvisa villkor för Teslas anställda”, säger Sekos avtalssekreterare, Ulrika Nilsson.

Sekos stridsåtgärder träder ikraft den 24 maj klockan 01.00.

Varsel om utvidgning av konfliktåtgärder kommer att vidtas för det fall åsidosättande av stridsåtgärderna förekommer.

Varslet i sin helhet och bilaga (pdf)

Uppdaterad: