Restiden lyfts in i förhandlingarna på telekom

Det gick inte att uppnå enighet mellan Seko och Almega i arbetsgruppen som skulle lösa problemen med restid inom telekomområdet.  Seko fortsätter nu att driva frågorna i avtalsrörelsen.

Publicerad:

Arbetsgruppen rörande restid på telekomområdet skulle utreda konsekvenserna av den så kallade "Tychodomen" har avslutat sitt arbete. 

Seko fortsätter nu att driva frågorna som skulle lösas av arbetsgruppen i årets avtalsrörelse.

– Det är viktigt av såväl arbetsmiljöskäl som ur trafiksäkerhetssynpunkt att våra medlemmar som använder bil i tjänsten inte får orimligt långa arbetsdagar. Systemet med så kallad "restid" som går utanför den ordinarie arbetstidsberäkningen måste moderniseras, säger Sekos ombudsman P-O Fällman.

Andra frågor som är aktuella i avtalsrörelsen är Sekos krav på höjda lägstlöner. Det är rimligt att ingen som har två års erfarenhet skall tjäna under 20000 kr. Förhandlingarna på telekomområdet går nu in i slutfasen. Nästa förhandlingstillfälle är den 29/4.

Uppdaterad: