Styrelsen

Styrelsen i branschorganisationen Seko Energi består av representanter för Sekos energiklubbar.

Styrelsens uppgift är att bygga nätverk samt samordna de olika verksamhetsområdena.

 

Styrelsen Branschorganisation Energi 2023

Ordförande
Robert Lönnqvist, Vattenfall
0703-018178                                                           
robert.lonnqvist@seko.se

Vice ordförande
Niclas Olofsson, Ena Energi
0706-021326                                                      
niclas.olofsson@seko.se

Kassör
Patrik Dimfelt, Halmstad Energi
073-717 27 12
patrik.dimfelt@seko.se

Sekreterare
Patrik Malmqvist, GEAB
0725-756538
patrik.malmqvist@seko.se

Ledamot
Robert Ignberg, Skellefteåkraft
0706-292930
robert.ignberg@seko.se

Studieansvarig, Medlemsansvarig, Arbetsmiljöansvarig
Mats Lundberg, Navirum Energi
070-642 28 20
mats.lundberg@seko.se

Jämställdhet och integration
Patrik Malmqvist, GEAB
072-575 65 38                                 
patrik.malmkvist@seko.se

Informationsansvarig
Robert Lönnqvist, Vattenfall
0703-018178                                                           
robert.lonnqvist@seko.se

Ungdomsansvarig
Henric Malmberg, Österlens Kraft
070-915 12 83                                                                 
henric.malmberg@seko.se

 

 

Uppdaterad: