Fotograf: Rebecka Hedsell

Seko Energi – vi finns överallt

Sekos medlemmar driver Sveriges elnät mot en grönare framtid! Från kraften i vatten och kärnkraft till den förnybara energins pionjärer – våra medlemmar står i frontlinjen för att säkra landets elförsörjning.

Genom att producera och underhålla vindkraft, solceller och andra hållbara energikällor, är vi med och formar morgondagens energilandskap. Från de robusta stamnäten som utgör ryggraden i vår elförsörjning till de mindre regionala och lokala näten – Sekos medlemmar är närvarande överallt.

Våra eldsjälar utför viktiga uppdrag, för utan dem skulle varken hem, företag eller samhället som helhet kunna fungera smidigt.

Vår närvaro sträcker sig över hela energisektorn - från kraftverkens kraftfulla generatorer till de finjusterande kontrollrummen och ut i fältet där förändringarna sker. Med arbetsgivare som Vattenfall, Skellefteå Kraft, Stockholm Exergi och många fler i våra avtal, är vi redo att driva den gröna omställningen framåt med våra kollektivavtal som trygghet. Joina oss och bli en del av Sveriges energiomvandling mot en mer hållbar framtid!

Bli medlem här

 

Länkar Seko Energi

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten