Välkommen till Seko Trafikverket

Seko Trafikverket organiserar medarbetare inom nästan alla Veksamhetsområden, centrala funktioner och resultatområden.

Klubben är organiserad i en nationell klubb med geografiska sektioner.

Seko är ett förbund inom LO.

Sekos viktigaste frågor är att teckna och bevara starka kollektivavtal som garanterar våra medlemmar bra villkor.

Seko har tecknat affärsverksavtal med arbetsgivaren som reglerar våra villkor som medarbetare.

Seko tillämpar enbart kollektiva löneförhandlingar. Det är endast i den som det är en verklig förhandling om lönen. Arbetsgivaren vill givetvis att vi ska tillämpa lönesättande samtal, som inte är en förhandling utan bara ett samtal där chef meddelar sin medarbetar dennes nya lön.

För seko är också arbetsmiljön en viktig fråga. Vi utser skyddsombud som bidrar till vi har en säker och trygg arbetsmiljö.

Seko medverkar aktivt i Trafikverkets omställningsorganisation. Omställning har till uppgift att hjälpa de medarbetare som av olika anledningar inte längre kan fortsätta i sin roll.

Bli medlem

Uppdaterad: