Vår fackliga organisation

Sekos klubbar finns närmast medlemmarna. Det är till klubben du som medlem i första han vänder dig om du har frågor kring din arbetssituation. Inom Seko Energi finns det fackliga representater hos de flesta företagen. 

Inom Seko Energi finns en så kallad branschorganisation, som är en sammansättning av förtroendevalda från flera olika delar av branschen. I branschorganisationen drivs gemensamma frågor för hela energibranschen utifrån förbundets verksamhetsplan och fastställda mål och prioriteringar.

Seko har också det vi kallar förhandlingsorganisationer. De har bland annat till uppgift att delta i och sköta förhandlingar och avtalsrörelser som är knutna till ett specifikt företag. Inom Seko Energi finns det en förhandlingsorganisation och det är Seko Vattenfall.

Har du fackliga frågor ska du i första hand alltid kontakta din klubb.

Kontakt fackliga organisationer

Här nedan hittar du länkar till mer infortmation om och kontaktuppgifter till vår fackliga organistion inom Seko Energi. 

Uppdaterad: