Stiftelsen Solhöjden

Om du arbetar inom spårtrafik eller spårunderhåll kan du söka ekonomiskt bidrag för dig och dina familjemedlemmar för rehabilitering från Stiftelsen Solhöjden. Du måste vara medlem i Seko – Facket för Service och Kommunikation eller Fackförbundet ST.

Bidragsberättigade är Seko/ST-medlemmar som arbetar inom företag som bedriver järnvägstrafik eller utför underhåll av järnvägar.

Stiftelsen kan bevilja bidrag till dig som behöver rehabilitering efter skador och vid sjukdomar som behöver rehabilitering. Det kan vara efter operationer, ryggbesvär, bröstcancer, whiplashskada, »sockerberoende« och psykiska besvär efter traumatiska händelser. Du kan ansöka om bidrag för alla åkommor. Stiftelsen gör en individuell prövning av alla ansökningar – både stora och små.

För vad kan man beviljas bidrag?
Kostnader som du kan få ersättning för är sjukgymnastik, massage eller till exempel bassängträning som inte ersätts av annan instans. Det är också möjligt att få bidrag för resor till och från rehabiliteringarna eller dagersättningar som man får betala när man är inlagd på inrättning, om sådana kostnader uppstår.

Även anställdas familjemedlemmar kan komma ifråga för bidrag.

  • Stiftelsen Solhöjden beviljar bidrag som syftar till att underlätta finansiering av vård via anläggning som bedriver yrkesinriktad eller medicinsk rehabilitering.
  • Bidragsberättigade är Seko-medlemmar och ST-medlemmar som arbetar inom företag som bedriver järnvägstrafik eller utför underhåll av järnvägar.
  • Styrelsen för stiftelsen gör bedömning och beslutar om bidrag. Kostnaderna ska i första hand vara sådana som inte ersätts av försäkringskassa/landsting/kommun samt kunna styrkas med faktura eller kvitto samt medicinskt underlag.

Information/upplysningar

Upplysningar kan lämnas av stiftelsen Solhöjdens ordförande, Valle Karlsson, Seko, telefon 08-791 41 00, valle.karlsson@seko.se

Information Solhöjden

Ansökan om bidrag skickas till:
Stiftelsen Solhöjden,
Seko,
Box 1105
111 81 Stockholm

Granskad:
Sidansvarig: Branschansvarig Trafik
Kategorier: