Stiftelsen Solhöjden

Stiftelsen kan bevilja bidrag till dig som arbetar inom järnvägssektorn eller dina anhöriga som behöver rehabilitering efter sjukdom, olyckor eller andra personskador. Bidrag kan bara lämnas för sådan rehabilitering som inte ersätts från den allmänna sjukvårdsförsäkringen, annan försäkring eller arbetsgivaren.

Exempel på rehabiliteringsåtgärder där stiftelsen tidigare beviljat bidrag är: Massagebehandling, Träningskort, Vattengymnastik, Solresor, Beroendebehandlingar, Naprapatbehandling, Fysiska hjälpmedel, Resekostnader i samband med beviljade behandlingar och liknande.

Exempel på kostnader där stiftelsen inte har möjlighet att bevilja bidrag är: Sjukvårdsavgifter, Mediciner, Habiliteringskostnader, Resekostnader till och från allmän sjukvård. Styrelsen prövar alla ansökningar individuellt och behöver följande handlingar för att kunna behandla en ansökan:

  • Komplett ifylld ansökningsblankett (Blanketten finns ifyllningsbar på Stiftelsen hemsida).
  • Ett intyg där någon medicinskt kunnig {läkare, sjuksköterska, sjukgymnast osv) rekommenderar den behandling man söker bidrag för.

Välkommen med din ansökan.

Stiftelsen behandlar alla personuppgifter varsamt och endast i syfte att utifrån stiftelsens stadgar kunna avgöra om ansökan ger rätt till bidrag. Inkomna och beviljade handlingar sparas som längst under 2 (två) år för att kunna avgöra om en återkommande ansökan övergått från rehabilitering till habilitering. Ej beviljade ansökningar förstörs på ett säkert sätt i anslutning till beslutstidpunkten.

Information/upplysningar

Upplysningar kan lämnas av stiftelsen Solhöjdens ordförande, Valle Karlsson, Seko, telefon 08-791 41 00, valle.karlsson@seko.se

Information Solhöjden

Ansökan om bidrag skickas till:
Stiftelsen Solhöjden,
Seko,
Box 1105
111 81 Stockholm

Uppdaterad:
Sidansvarig: Branschansvarig Trafik
Kategorier: