Branschorganisation

Branschorganisationen för Seko energi samlar Sekos energiklubbar för att behandla bransch- och avtalsfrågor på nationell och internationell nivå, och vara ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen i bransch- och avtalsfrågor. 

Branschorganisation ska vidare verkställa de uppdrag och beslut som meddelas av förbundsstyrelsen. Branschorganisations arbetsuppgifter utgår från förbundets verksamhetsplan, inklusive de prioriteringar som fastställs, och omfattar samordning av förhandlings- och arbetsmiljöarbetet, studieverksamhet i avtalsfrågor, information och opinionsbildning och deltagande i det näringspolitiska arbetet.

Inom sitt område ska branschorganisationen samordna agitations- och organisationsarbete, verka för anslutning till förbundet och inbördes sammanhållning.

Styrelsen för Branschorganisation Energi

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Branschansvarig Energi
Kategorier: