Välkommen till Seko Vattenfall

Seko Vattenfall har medlemmar i alla yrkesgrupper och befattningar och därmed har vi företrädare inom alla delar av Vattenfall. Våra 1600 medlemmar är uppdelade på ett antal bolagsklubbar/sektioner och en del av klubbarna är även geografiskt uppdelade för att skapa en medlemsnära organisation.

Klubben är medlemmens hemvist och där hanteras de medlemsnära ärendena. Samverkan och förhandlingar hanteras på respektive bolag.

Seko Vattenfalls högsta beslutande organ är Förhandlingsorganisationen. Den hanterar de koncernövergripande och för klubbarna gemensamma frågorna. I den styrelsen sitter representanter från varje klubb.

Uppdaterad: