Välkommen till Seko Kriminalvård

Kriminalvårdens verksamhet består av 30 häkten, 48 anstalter och 34 frivårdskontor och Seko är det största fackförbundet inom Kriminalvården. 

Vi organiserar nästan 4000 medlemmar i nästan 50 klubbar och sektioner.

Seko Kriminalvård är en förhandlingsorganisation som leds av en styrelsen på nio personer, fördelat på två centrala samordnare och en regional samordnare per region, samt en samordnare för NTE. Till styrelsen är också arbetsmiljöansvarig adjungerad. Vår uppgift är att bevaka och teckna avtal, bevaka medlemmarnas intressen i olika frågor, som tex verksamhets- och arbetsmiljöfrågor. Vi bistår även klubbar och sektioner i aktuella frågor.

Seko Kriminalvård deltar i centrala, regionala och lokala samverkansgrupper. Vi finns även representerade i Kriminalvårdens personalansvarsnämnd.

 

 

 

 

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Kriminalvård
Kategorier: