Branschorganisation

Seko organiserar medlemmar inom nio branscher. Inom en del branscher har man bildat så kallade Branschorganisationer. De har bland annat till uppgift att delta i avtalsrörelser inom en bransch.

Branschorganisationer har bland annat till uppgift att bilda och upprätthålla klubbar och biträda dessa i förhandlingar.

Branschorganisationen har inga direkta uppgifter för dig som medlem. Har du fackliga frågor ska du i första hand kontakta din klubb.

Branschorganisation

Har hittar du branschorganisation Seko Energis hemsida.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: