Uttalande

Här samlar vi alla uttalande som Seko Stockholm har gjort.

 • Seko Stockholms årsmöte stöttar Kommunal

  Seko Stockholms årsmöte 2024 antog ett uttalande till stöd för Kommunals strejkvarsel den 8 april.

 • Uttalande om situationen i Israel och Palestina

  Sedan den 8 oktober i år har Gazas befolkning utsatts för ett urskillningslöst bombardemang av den israeliska krigsmakten efter den vedervärdiga terrorattack som terrororganisationen Hamas utsatte Israel för den 7 oktober ....

 • Uttalande om den pågående organisationsutredningen i Seko

  Seko Stockholms höstmöte 2023 är självklart medvetna om den pågående organisationsutredning som förbundsledningen leder. Vår enkla åsikt är att förslaget från utredningen sänds ut...

 • Karin Åkersten om regionbudgeten 2024: Ta tillbaka kollektivtrafiken i egen regi

  Mittenkoalitionen tillsammans med Vänsterpartiet i Region Stockholm har nu presenterat sin budget för 2024. Budgeten är stram men nödvändig. Vi i Seko Stockholm anser att det finns mer att göra.

 • Vi står upp för bibehålln turordningregler i Las

  För oss i Seko Stockholm är det svårbegripligt hur en majoritet av LO-förbunden valt att sälja ut de turordningsregler som utgör kärnan i Lagen om anställningsskydd, Las. När både de åtgä...

 • Det är värdigheten som brinner

  Martin Ådahl tog i lördags emot ett pris från centerstudenter som utsåg honom till årets centerparlamentariker. Det är ett pris som han mycket möjligen också förtjänar, för få centerpartister i modern tid har lyckats få igenom så mycket politik.

 • För Rojavas frihet!

  Internationell solidaritet, kampen för demokrati och emot auktoritära regimer är grundläggande för fackföreningsrörelsen. Genom sin brutala invasion av Rojava har Turkiet den senaste månaden inte haft någon annan ambition än att krossa den demokratis...

 • Kandidater i Stockholms län 2018

  Vi tycker att det är viktigt att få in fackliga företrädare i politiken. I en särskild bilaga till medlemstidningen Första Linjen har vi därför skrivit om ett antal kandidater som kommer från vårt fackförbund, som man kan kryssa i valet. Alla kom doc...

 • Seko Stockholms inspel till den fackliga valrörelsen 2018

  Seko Stockholm vet att ett välmående, jämlikt och jämställt samhälle i stort förutsätter att människor känner trygghet på sina arbetsplatser. Vi som arbetar kan inte vara utlämnade till arbetsgivares godtycke.

 • Frige de fackliga ledarna i Iran!

  I följande stöduttalande protesterar Seko Stockholm mot den iranska regimens undertryckande av fackliga rättigheter. Vi uppmanar med anledning av detta den svenska regeringen, som nyligen slutit handelsavtal med Iran, att denna ska öka trycket för at...

Uppdaterad: