Seko Stockholm

Uttalande

Här samlar vi alla uttalande som Seko Stockholm har gjort.

 • Kandidater i Stockholms län 2018

  Vi tycker att det är viktigt att få in fackliga företrädare i politiken. I en särskild bilaga till medlemstidningen Första Linjen har vi därför skrivit om ett antal kandidater som kommer från vårt fackförbund, som man kan kryssa i valet. Alla kom doc...

 • Seko Stockholms inspel till den fackliga valrörelsen 2018

  Seko Stockholm vet att ett välmående, jämlikt och jämställt samhälle i stort förutsätter att människor känner trygghet på sina arbetsplatser. Vi som arbetar kan inte vara utlämnade till arbetsgivares godtycke.

 • Frige de fackliga ledarna i Iran!

  I följande stöduttalande protesterar Seko Stockholm mot den iranska regimens undertryckande av fackliga rättigheter. Vi uppmanar med anledning av detta den svenska regeringen, som nyligen slutit handelsavtal med Iran, att denna ska öka trycket för at...

 • Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

  Seko Stockholms styrelse har beslutat att uttala sin solidaritet med de afghanska flyktingarna i Ung i Sverige, som sedan i augusti organiserar en sittstrejk och kräver ett stopp på utvisningarna till det krigsdrabbade landet. I uttalandet nedan förk...

 • Nej till begränsningar av konflikträtten!

  Här följer ett angeläget uttalande antaget av Seko Stockholms styrelse apropå regeringens kommande utredning av konflikträtten. Seko Stockholm uppmanar alla våra klubbar och andra fackliga organisationer att anta och sprida uttalandet.

 • 22 april: Dags för Postuppror!

  Flertalet av Sekos postklubbar i Stockholmsområdet mobiliserar nu till manifestation för de postanställdas framtid och för en fungerande samhällsservice.

Uppdaterad: