Uttalande

Här samlar vi alla uttalande som Seko Stockholm har gjort.

 • Det är värdigheten som brinner

  Martin Ådahl tog i lördags emot ett pris från centerstudenter som utsåg honom till årets centerparlamentariker. Det är ett pris som han mycket möjligen också förtjänar, för få centerpartister i modern tid har lyckats få igenom så mycket politik.

 • Arbetarrörelsen behöver sitt bibliotek!

  I början av 1900-talet resonerade arbetarrörelsen så här: Vi kan inte lämna över ansvaret för vår historia till någon annan. Vi måste själva förvalta och vårda den. Med dessa argument grundade man år 1902 Arbetarrörelsens arkiv. Verksa...

 • För Rojavas frihet!

  Internationell solidaritet, kampen för demokrati och emot auktoritära regimer är grundläggande för fackföreningsrörelsen. Genom sin brutala invasion av Rojava har Turkiet den senaste månaden inte haft någon annan ambition än att krossa den demokratis...

 • Kandidater i Stockholms län 2018

  Vi tycker att det är viktigt att få in fackliga företrädare i politiken. I en särskild bilaga till medlemstidningen Första Linjen har vi därför skrivit om ett antal kandidater som kommer från vårt fackförbund, som man kan kryssa i valet. Alla kom doc...

 • Seko Stockholms inspel till den fackliga valrörelsen 2018

  Seko Stockholm vet att ett välmående, jämlikt och jämställt samhälle i stort förutsätter att människor känner trygghet på sina arbetsplatser. Vi som arbetar kan inte vara utlämnade till arbetsgivares godtycke.

 • Frige de fackliga ledarna i Iran!

  I följande stöduttalande protesterar Seko Stockholm mot den iranska regimens undertryckande av fackliga rättigheter. Vi uppmanar med anledning av detta den svenska regeringen, som nyligen slutit handelsavtal med Iran, att denna ska öka trycket för at...

 • Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

  Seko Stockholms styrelse har beslutat att uttala sin solidaritet med de afghanska flyktingarna i Ung i Sverige, som sedan i augusti organiserar en sittstrejk och kräver ett stopp på utvisningarna till det krigsdrabbade landet. I uttalandet nedan förk...

 • Nej till begränsningar av konflikträtten!

  Här följer ett angeläget uttalande antaget av Seko Stockholms styrelse apropå regeringens kommande utredning av konflikträtten. Seko Stockholm uppmanar alla våra klubbar och andra fackliga organisationer att anta och sprida uttalandet.

 • 22 april: Dags för Postuppror!

  Flertalet av Sekos postklubbar i Stockholmsområdet mobiliserar nu till manifestation för de postanställdas framtid och för en fungerande samhällsservice.

Uppdaterad: