Fotograf: Petter Evertsén

Om oss

Avdelningen startade sin verksamhet den 1 april 2000 då branscherna post, civil, vård, väg och ban, trafik och försvar gick samman. Några år senare anslöt även telebranschen i Seko Stockholm.

Regionen ansvarar för förbundsgemensamma frågor som handlingar till
a–kassan, medlemsregistret, medlemsvärvning, utveckling av klubbar och förtroendevalda, samordning av studier och arbetsmiljöarbete, mångfaldsarbete, facklig-politisk opinionsbildning m.m. Regionen omfattar drygt 20 000 aktiva medlemmar.

​De allra flesta medlemmarna tillhör en klubb ute på arbetsplatserna och klubben utgör då den lokala organisationen. Klubbens främsta uppgift är att tillvarata och bevaka medlemmarnas intressen gentemot arbetsgivaren.

​På mindre arbetsplatser där inte klubb finns är regionen lokal organisation och har motsvarande uppgift att ta tillvara medlemmarnas intressen. Dessa medlemmar är medlemmar i vår regionklubb.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Stockholm
Kategorier: