Seko Stockholm

Första Linjen

Första Linjen är Seko Stockholms medlemstidning. Tidningens redaktör är Rebecka Bohlin. Kring tidningen finns ett redaktionsråd med företrädare från flera av Sekos branscher, som träffas regelbundet och planerar innehållet i tidningen. 

Uppdaterad: