Seko Stockholm

Facklig Introduktion

Jobbet är en stor del av livet. Därför är det viktigt att ha ett arbete och att trivas på jobbet. Vad det betyder att arbeta och ha bra arbetskamrater har du säkert redan funderat på. Den här kursen handlar om varför det även är viktigt att det finns en fackförening och ett kollektivavtal på din arbetsplats.

Facklig introduktion är kursen för dig som vill veta mer om facket och dina rättigheter på jobbet. Du är välkommen oavsett om du är med i facket eller inte. Under en dag pratar vi bland annat om arbetsmarknaden, löner och arbetsvillkor. Lagar, kollektivavtal och a-kassa. Tillsammans reder vi ut så många frågor och funderingar vi kan. Du tar tjänstledigt utan lön och får ett skattefritt stipendium på 952 kronor. Vi bjuder på lunch och fika under dagen.

Kursdatum vår 2020:

20/3 Solna, Skytteholmsvägen 2
27/3 Solna, Skytteholmsvägen 2
16/4 Solna, Skytteholmsvägen 2
28/5 Stockholm, Barnhusgatan 6
4/6 Solna, Skytteholmsvägen 2

Om du vill anmäla dig till något av våra kurstillfällen så mejla till studier.stockholm@seko.se

Du som är medlem meddelar oss önskat kurstillfälle + namn + personnummer.
Även du som ännu inte är medlem i Seko är välkommen att gå utbildningen. Om du vill anmäla dig så mejlar du önskat kurstillfälle + namn + personnummer + adress + telefonnummer.

Kursen anordnas i samarbete med ABF
För att du ska kunna delta i utbildningen behandlas dina personuppgifter för administration och genomförande av utbildningen du anmält dig till. Administration sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och förbunden har personuppgiftsbiträdesavtal med utbildningsanordnaren. Vi är måna om att skydda din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Introduktionsutbildningar i klubbens regi
Din klubb kan också anordna introduktionsutbildningar. Kontakta din klubb eller hör av dig till regionens studieorganisatör Åsa Einerstam på asa.einerstam@seko.se alternativt på telefon 076 830 34 31, så hjälper vi till.

 

Uppdaterad: