Kurskatalog för förtroendevalda

Vid frågor kontakta Åsa Einerstam, studieansvarig Seko Stockholm, på asa.einerstam@seko.se alternativt på telefon 076 830 34 31.

Här hittar du som är förtroendevald de utbildningar som du behöver för ditt uppdrag. Du kan även titta i vår Uppdragsguide där alla Sekos uppdrag finns beskrivna med vad uppdraget innebär samt vilka utbildningar du bör gå.

Kurser för förtroendevalda i Stockholm och på Gotland finns Kurskatalog 2022.

Alla anmälningar kan gröas online på www.fackligutbildning.se eller via mejl till studier.stockholm@seko.se.

Granskad: