Uttalande

Här samlar vi alla uttalande som Seko Stockholm har gjort.

  • Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

    Seko Stockholms styrelse har beslutat att uttala sin solidaritet med de afghanska flyktingarna i Ung i Sverige, som sedan i augusti organiserar en sittstrejk och kräver ett stopp på utvisningarna till det krigsdrabbade landet. I uttalandet nedan förk...

  • Nej till begränsningar av konflikträtten!

    Här följer ett angeläget uttalande antaget av Seko Stockholms styrelse apropå regeringens kommande utredning av konflikträtten. Seko Stockholm uppmanar alla våra klubbar och andra fackliga organisationer att anta och sprida uttalandet.

  • 22 april: Dags för Postuppror!

    Flertalet av Sekos postklubbar i Stockholmsområdet mobiliserar nu till manifestation för de postanställdas framtid och för en fungerande samhällsservice.

Uppdaterad: