2012

  • Återinför biljettkontrollen i SL:s regi

    En väl fungerande biljettkontroll är en förutsättning för en effektiv och attraktiv kollektivtrafik. Biljettkontrollen ska inte enbart syfta till att säkra intäkterna till SL – den utgör också en viktig servicefunktion till resenärerna. Därigenom bid...