Seko Stockholm i Debatt

 • Samhällsbärande yrkesgrupper ska inte straffas med försämrad arbetsrätt

  Förslagen i utredningen om förändringar i Lagen om anställningsskydd riskerar att göra löntagare till slit-och släng-varor. Detta samtidigt som personalen inom vården, kollektivtrafiken och posten arbetar dubbla pass för att klara oss igenom pandemin

 • Misslyckad upphandling hotar 90 tågstädares anställningar

  Städarna och resenärerna blir de som tvingas betala för detta osedvanliga exempel på vanskötsel av våra gemensamma skattemedel.

 • LO måste stå fast vid att stoppa vinster i välfärden

  Kompromisser kommer alltid med ett pris. Kampen för en välfärd utan vinstjakt riskerar säljas ut och landa i helt otillräckliga åtgärder, skriver Johnny Nadérus, Karin Åkersten och Gunnar Westin, Seko Stockholm.

 • Fackföreningsrörelsen måste kräva hela löneutrymmet

  LO och Svenskt Näringslivs överenskommelse är beklaglig. Uppgörelser som förstärker ojämlikheten har ett högt pris, skriver Johnny Nadérus, ordförande och Gunnar Westin, vice ordförande.

 • Återinför biljettkontrollen i SL:s regi

  En väl fungerande biljettkontroll är en förutsättning för en effektiv och attraktiv kollektivtrafik. Biljettkontrollen ska inte enbart syfta till att säkra intäkterna till SL – den utgör också en viktig servicefunktion till resenärerna. Därigenom bid...

Uppdaterad: