Uttalande om den pågående organisationsutredningen i Seko

Publicerad:

Seko Stockholms höstmöte 2023 är självklart medvetna om den pågående organisationsutredning som förbundsledningen leder.

Vår enkla åsikt är att förslaget från utredningen sänds ut till en bred och transparant remitteringsrunda bland alla delar av förbundets nivåer. Med det sagt menar vi självklart såväl klubbar, regioner, förhandlingsorganisationer samt branschorganisationer.

Vi förväntar oss att förbundsledningen beslutar att denna remiteringstid möjliggör att samtliga organisationsnivåer bereds tid att genomföra medlemsmöte för att behandla förslaget till ny och effektiv organisation för Seko, på detta sätt kan fler förtroendevalda och medlemmar bli delaktiga och formulera hur Seko framöver kan tillvarata medlemmarnas behov och än mer få en aktiv fungerande demokratisk organisation.

Uttalandet antaget på Seko Stockholms höstkonferens 15 november 2023

Uppdaterad: