Regionklubb

På en del arbetsplatser saknas en etablerad klubb. Istället finns Seko Stockholms regionklubb med uppgift att organisera och stötta medlemmar lokalt. Vill du komma i kontakt med någon regionklubben så förmedlar vi den. Hör av dig på:

Box 1032
171 72 Solna
Besök: Skytteholmsvägen 2
stockholm@seko.se

Uppdaterad: