Karin Åkersten, ordförande för Seko Stockholm

Fotograf: Pernille Tofte

Karin Åkersten om regionbudgeten 2024: Ta tillbaka kollektivtrafiken i egen regi

Mittenkoalitionen tillsammans med Vänsterpartiet i Region Stockholm har nu presenterat sin budget för 2024. Budgeten är stram men nödvändig. Vi i Seko Stockholm anser att det finns mer att göra.

Publicerad:

Nu har Mittenkoalitionen tillsammans med Vänsterpartiet presenterat budgeten för 2024 i Region Stockholm. Det är en stram budget som anpassats till att Ulf Kristerssons SD-stödda regering inte stöttar landets kommuner och regioner med de pengar som behövs för att kompensera de kostnadsökningar som är ett resultat av den inflation vi alla känner av just nu.

Jag och Seko Stockholm välkomnar att man sett över finansieringen av Region Stockholms verksamheter och mildrar effekterna av underskottet genom att dels höja regionskatten med 30 öre och dels höja avgifterna. Det är inte oproblematiskt att höja avgifterna i kollektivtrafiken och många av våra medlemmar känner redan av ett pressat ekonomiskt läge där vardagsekonomin behöver gå ihop. Tyvärr verkar det inte finnas några alternativ i dagsläget.

Vi i Seko Stockholm ser att det finns fler strukturförändringar som kan ske i regionens verksamhet för att få en bättre kostnadskontroll och som dessutom skulle ge bättre förutsättningar för en bättre arbetsmiljö för våra medlemmar. Och det är att ta över kollektivtrafiken i SL:s egen regi.

Som exempel avgörs redan 2026 vilka som ska ta över pendeltrafiken i Region Stockholm och den senaste tidens kaotiska situation i pendeltrafiken borde vara motivation nog. Vår uppmaning till de styrande politikerna är helt enkelt nu att få ordning på ekonomin och skyndsamt börja arbeta för att hämta hem och ta tillbaka kollektivtrafiken i Stockholmsregionen i egen regi.

Karin Åkersten
Ordförande
Seko Stockholm

Uppdaterad: