Uttalande om situationen i Israel och Palestina

Publicerad:

Sedan den 8 oktober i år har Gazas befolkning utsatts för ett urskillningslöst bombardemang av den israeliska krigsmakten efter den vedervärdiga terrorattack som terrororganisationen Hamas utsatte Israel för den 7 oktober . Brutaliteten i Hamas terrordåd mot israeliska civila, där även 239 gisslan uppges ha tagits till fånga av bland annat Hamas fördöms av Seko Stockholms höstklubbkonferens. Men det dådet får inte rättfärdiga den brutalitet som Israel nu svarar med mot den palestinska civilbefolkningen i Gaza. Israel attackerar inte bara Hamas-mål, utan också civila byggnader så som sjukhus, FN-byggnader, skolor, ambulanser och även en kyrka har träffats. FN uppger att 100 av deras medarbetare dödats i Israels attacker.

I hela Gaza beräknas nu efter 40 dagars krig 11 200 palestinier ha dödats i israeliska attacker. Av dessa är 4 600 dödsoffer barn, uppger Gazas hälsomyndighet. Många fler är skadade. Läkare rapporterar att man opererar skadade utan bedövning, som blivit en ransoneringsvara. WHO beskriver centralsjukhuset Al-Shifa i Gaza som en begravningsplats på grund av att det slutat fungera som sjukhus sedan bränslet för att driva sjukhuset tagit slut. Under helgen den 11-12 november togs 39 nyfödda barn ut ur sina kuvöser eftersom bränslet tagit slut, två barn har kort inpå därefter dött. FN:s generalsekreterare Antonio Guterrez har beskrivit Gaza som en barnkyrkogård.

Seko Stockholm ser med  bestörtning på det som nu händer i Gaza. Våldet måste omedelbart upphöra, från båda parter. Vi kräver:

  • Omedelbar vapenvila.
  • Att alla israeliska gisslan släpps.
  • Att fredsförhandlingarna omedelbart återupptas, med målet om tvåstatslösning.
  • Att Israels olagliga ockupation av Palestina omedelbart upphör.
  • Att den svenska regeringen omedelbart återupptar och ökar biståndet till Palestina.
  • Att UD hjälper alla svenskar som är fast i Gaza att lämna.

Uttalandet antaget på Seko Stockholms höstkonferens 15 november 2023

Uppdaterad: