Årsmöte 2018

Här lägger vi löpande upp handlingar inför Seko Stockholms årsmöte 2018.

Kallelse Seko Stockholms årsmöte 2018
Ladda ner här.

Dagordning
Ladda ned här.

Arbetsordning årsmöte
Ladda ned här.

Arbetsordning Seko Stockholm (med ändringsförslag)
Ladda ned här.

Arbetsordning Seko Stockholms valberedning (med ändringsförslag)
Ladda ned här.

Budget 2018 (översikt)
Ladda ned här.

Årsbokslut 2017
Ladda ned här.

Revisionsberättelse
Ladda ned här.

Verksamhetsberättelse 2017
Ladda ned här.

Verksamhetsplan 2018
Klicka här för att läsa verksamhetsplanen för 2018.

Valberedningens förslag till årsmötet
Ladda ned här.

Val till valberedningen
Ladda ned här.

Motion om Nordea
Ladda ned här.

Uttalande om konflikträtten
Ladda ned här.

Uttalande om järnvägsunderhållet
Ladda ned här.

Uppdaterad: