Seko Stockholm

Årsmöte 2018

Här lägger vi löpande upp handlingar inför Seko Stockholms årsmöte 2018.

Nomineringar till styrelsen
Läs brevet till klubbarna från valberedningen här.
Nomineringsblankett hittar du här.

Verksamhetsberättelse 2018
Klicka här för att läsa verksamhetsberättelse för Seko Stockholm 2018.

Verksamhetsplan 2018
Klicka här för att läsa verksamhetsplanen för 2018.

Uppdaterad: