Uttalande från Seko Stockholm om vinstbegränsningar i välfärden

För två veckor sedan lade LO fram sitt förslag på hur vinst inom välfärden kan begränsas. SEKO Stockholm har med blandade känslor mottagit utredningen. Huvudprincipen att så kallade ”samhällsbolag” är de som, utanför det offentliga, ska tillåtas bedriva välfärd är rimligt. I samhällsbolagen begränsas den vinst som får plockas ut till statslåneräntan plus en procent. Detta innebär i princip att all vinst ska återinvesteras i verksamheten.

Publicerad:

Vidare kräver LO högre bemanning, bättre arbetsmiljö och fler heltids- och tillsvidareanställningar inom detta område, det är fullständigt adekvata krav som är en förutsättning för välfärdens fortlevnad, med eller utan vinstuttag.

Vi känner ett behov av att lyfta fram det viktiga i att LO-kongressens beslut om ”att en non-profit princip ska vara rådande inom vård, skola och omsorg” är demokratiskt förankrat och representerar medlemmarnas vilja. Därför är LOs ledning fortsättningsvis i alla sammanhang skyldig att verka för LO-kongressens beslut. Det räcker inte med att förslaget finns på papper, utan det är nu det verkliga påverkningsarbetet måste börja.

I efterdebatten till förslaget lyfts den dispositivitet som ligger i LOs förslag fram. Vi kan med besvikelse se hur denna dispositivitet riskerar att lyftas fram som det centrala i LOs förslag. Vi menar, med LO-kongressen i ryggen, att det centrala för LOs ledning fortsatt är att verka för det lagda förslaget och därmed att en non-profit-princip, inte some-profit blir verklighet inom välfärden.  

 

Seko Stockholm

2013-01-30

Uppdaterad: