Nyhetsbrev Förtroendevald

Här lägger vi upp Seko Stockholms nyhetsbrev till förtroendevalda, som går ut till alla i regionen som sitter i en klubbstyrelse.

Uppdaterad: