Seko Stockholm

Verksamhet

Viktig information:

Årsmöte INSTÄLLT för Seko Stockholm, torsdag 2 april 2020

Med anledning av den pågående problematiken gällande Covid-19 (corona) i samhället, beslutades idag av Seko Stockholm att årsmötet ställs in helt den 2 april 2020, och flyttas istället till nytt datum i höst.

Vi hoppas efter sommaren kunna komma med ett för alla deltagare bra digitalt länkat video-alternativ, som möjliggör att alla kan delta på ett bra och funktionellt sätt, utan att påverkas för mycket av nuvarande situation.

Vi kommer återkomma så snart beslut har tagits om ett nytt datum i höst, vilket kommer meddelas separat framöver. (För anmälda ombud gäller alltid att man återgår i tjänst om möjligt. Vid övriga frågor om eventuell förlorad arbetsförtjänst, vänligen kontakta Seko Stockholm vid behov.)

Vi önskar alla en så bra vecka som möjligt under dessa omständigheter, och att vi alla tar hand om varann och kämpar solidariskt på bästa sätt tillsammans!

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Stockholm
Kategorier: