2018

  • Kandidater i Stockholms län 2018

    Vi tycker att det är viktigt att få in fackliga företrädare i politiken. I en särskild bilaga till medlemstidningen Första Linjen har vi därför skrivit om ett antal kandidater som kommer från vårt fackförbund, som man kan kryssa i valet. Alla kom doc...