Dags att vakna – insatser mot den ökade arbetslösheten behövs nu!

Just nu drar en varselvåg fram över landet. Nästan varje dag den senaste tiden har vi blivit presenterade nya sparpaket från företag. Och allt tyder på att det kommer bli fler. Det är dags att vakna. Åtgärder behövs nu!

 

Publicerad:

 

I Stockholms län är varslen högst i landet samtidigt som drygt 86.000 människor saknar arbete. Drygt 32.000 av dessa är under 25 år. Främst inom tillverkningsindustrin, men även inom byggbranschen och i handeln ökar varslen. I oktober var 10.260 personer i hela landet berörda av varsel, varav 2.368 i Stockholmsregionen. Siffror som i realiteten är mycket högre då vi vet att mindre varsel och tillfälliga anställningar inte syns i statistiken. Dolda siffror hittar vi också inom offentlig sektor där antalet varsel hittills varit blygsammare, men där nedskärningarna göms bakom visstidsanställningar som helt enkelt upphört. Det här är siffror som långt överskrider de 772 platser på arbetsmarknadsutbildningen som just nu erbjuds i Stockholms län.


Många företag varslar och fler förväntas förlora sina arbeten. När krav på besparingar presenteras sker det nästan alltid främst via uppsägningar. Unga vuxna tvingas ut i öppen arbetslöshet innan de får delta i jobbgarantin och cirka en tredjedel av de som förlorar jobbet omfattas inte av arbetslöshetsförsäkringen och kommer därmed vara hänvisade till sina familjer eller försörjningsstöd. Det är inte bara en personlig katastrof för de drabbade och deras familjer, klyftorna ökar och drar upp än tydligare gränser mellan vi och dom.


Men trots varslen och den skenande arbetslösheten ökar antalet utannonserade jobb. I länet finns, enligt SCB, ca 10.000 jobb utannonserade. Problemet är att företagen inte hittar personal med rätt kompetens. Bland långtidsarbetslösa är t ex de som saknar gymnasiekompetens överrepresenterade. För att matcha efterfrågan med rätt kompetens måste det investeras i utbildning på alla nivåer. En av Arbetsförmedlingens uppgifter måste vara att sätta in tidiga åtgärder för att undvika långvarig arbetslöshet.


Det är dags att vakna nu! En nationell och regional kraftsamling för ökad sysselsättning, kompetensförsörjning och för att rusta de löntagare som nu förlorar jobben måste till. Alla parter måste ta ansvar, göra om och göra rätt. Den hittills förda arbetsmarknadspolitiken fungerar inte. Ett trepartssamarbete mellan regering, arbetsgivare och fackföreningar måste till för att ge Sverige och Stockholm en arbetsmarknadspolitik värd namnet.


Förutom att det krävs en bättre arbetslöshetsförsäkring föreslår LO-distriktet i Stockholms län följande åtgärder


- Återupprätta en Arbetsförmedling värd namnet med omedelbara, kraftfulla och kvalitetssäkrade åtgärder mot arbetslöshet. Ta bort kravet på tre månaders öppen arbetslöshet innan man som ung vuxen får delta i jobbgarantin!


- En kraftig ökning av antalet platser på arbetsmarknadsutbildningen!


- Öka möjligheterna till arbetsplatsförlagt lärande genom kvalitetssäkrad praktik!


- Erbjud arbetslösa som saknar gymnasieutbildning, möjlighet att läsa in den kompetensen utan att behöva ta lån!


LO-DISTRIKTET I STOCKHOLMS LÄN

Uppdaterad: