För Rojavas frihet!

Publicerad:

Internationell solidaritet, kampen för demokrati och emot auktoritära regimer är grundläggande för fackföreningsrörelsen. Genom sin brutala invasion av Rojava har Turkiet den senaste månaden inte haft någon annan ambition än att krossa den demokratiska administration som styr i regionen. De kurdiska styrkorna, YPG samt kvinnofronten YPJ, deklarerade i våras att de besegrat IS styrkor som då tagit makten i området. Den turkiske presidenten Erdogan kallar nu det kurdiska styret för ett hot mot Turkiets säkerhet.

Då Erdogan-regimen ställer sig på samma sida som de IS-soldater de släppt ut från fängelserna och den islamistiska organisationen åter får samla krafter kan den bli starkare än vad den tidigare varit. En auktoritär utveckling under Turkiets ledning riskerar utöver ännu ett folkmord på kurder att krossa alla arbetarrörelsens ambitioner. Detta inte bara att när det gäller att stärka arbetares rättigheter genom fackföreningar utan också kampen för fria och demokratiska val, rätten till välfärd samt att inkludera kvinnor och olika etniciteter.


Allt stöd för Rojavas frihet och självbestämmande!

 

Seko Stockholms höstmöte
14 november 2019

Uppdaterad: