Uttalanden 2020

  • Arbetarrörelsen behöver sitt bibliotek!

    I början av 1900-talet resonerade arbetarrörelsen så här: Vi kan inte lämna över ansvaret för vår historia till någon annan. Vi måste själva förvalta och vårda den. Med dessa argument grundade man år 1902 Arbetarrörelsens arkiv. Verksa...

Uppdaterad: