Årsmöte 2020

Här lägger vi löpande upp handlingar inför Seko Stockholms årsmöte 2020.

Kallelse Seko Stockholms årsmöte 2020.
Ladda ner här.

Dagordning
Ladda ned här.

Årsbokslut 2019
Ladda ned här.

Revisionsberättelse
Ladda ned här.

Budget och ekonomisk rapport
Ladda ned här.

Verksamhetsberättelse 2019
Ladda ned här.

Verksamhetsplan 2020
Klicka här för att läsa verksamhetsplanen för 2020.

Valberedningens förslag till årsmötet
Ladda ned här.

Remissvar Las-utredningen
Ladda ned här.

Motion till LO-kongressen om Las från Seko klubb Infranord
Ladda ned här.

Styrelsens svar på motionen från Seko klubb Infranord om Las
Ladda ned här.

Mandatfördelning
Ladda ned här.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Monika Roll