2019

  • För Rojavas frihet!

    Internationell solidaritet, kampen för demokrati och emot auktoritära regimer är grundläggande för fackföreningsrörelsen. Genom sin brutala invasion av Rojava har Turkiet den senaste månaden inte haft någon annan ambition än att krossa den demokratis...