Seko Stockholm

Styrelsen

 • Karin Åkersten

  Ordförande

  Karin Åkersten

  Telefon: 076-101 92 60

  karin.akersten@seko.se

  Karin arbetar som lokförare på Roslagsbanan, och har varit engagerad i den lokala klubben sedan 2005. I Seko Stockholm arbetar hon med medlemsfrågor och sitter i Seko Stockholms fackligt-politiska kommitté. Karin valdes till ordförande på årsmötet 2017, och sitter sedan kongressen samma år i förbundsstyrelsen. Karin är också ledamot i LO-distriktets styrelse.

 • Gunnar Westin

  Vice ordförande, sekreterare

  Gunnar Westin

  Telefon: 076-138 35 39

  gunnar.westin@seko.se

  Gunnar Westin är brevbärare i Postnord, och har varit aktiv med olika uppdrag i Seko Postklubb Stockholm sedan 2012. I Seko Stockholm är han som vice ordförande sekreterare och kommunikationsansvarig. Gunnar sitter också i facklig-politiska kommittén och är delaktig i redaktionsrådet för medlemstidningen Första Linjen.

 • Stefan Andersson

  Kassör

  Stefan Andersson

  Telefon: 072-565 24 74

  stefan.andersson@seko.se

  Stefan Andersson, som valdes till kassör för regionen 2018, är förtroendevald i Seko Klubb SJ Trafik, och arbetar på SJ:s trafikledning. I klubben är han studieansvarig, och i Seko Stockholm sitter han i studiekommittén.

 • Åsa Einerstam

  Studieorganisatör

  Åsa Einerstam

  Telefon: 076-830 34 31

  asa.einerstam@seko.se

  Åsa är Seko Stockholms studieorganisatör. Utöver att leda studieverksamheten som sammankallande för Seko Stockholms studiekommitté, verkar hon även som handledare på fackliga grundutbildningar för förtroendevalda. Åsa är brevbärare, med anställning i Postnord, och i Seko Postklubb Stockholm är hon studieansvarig.

 • Erik Persson

  Ledamot

  Erik Persson

  Telefon: 076-1363435

  erik.persson@seko.se

  Erik är för närvarande tjänstledig för anställning på förbundet som valsamordnare. Han är dock verksam på Seko Stockholm på 20% och är i regionen delaktig i valarbetet.

 • Mikko Svensson

  Ledamot

  Mikko Svensson

  Telefon: 070-483 43 44

  mikko.svensson@skansen.se

  Invald i styrelsen 2012. Anställd på Skansen som museipedagog och är klubbordförande för klubb HÖK (Högskolor och Kultur). Mikko har olika uppdrag inom den fackliga organisationen och är även politiskt engagerad socialdemokrat i hemkommunen i Haninge, och som ledamot i länets fackliga utskott.

 • Lina El Yafi

  Ledamot

  Lina El Yafi

  Telefon: 073-507 65 15

  Lina El Yafi

  Lina är vice ordförande i Lokalbaneklubben som organiserar anställda på Tvärbanan och Saltsjöbanan. I Seko Stockholm är hon aktiv i fackligt-politiska kommittén och ansvarig för samarbetsmötena med vänsterpartiet i landstinget. I vänsterpartiet är hon ordförande för partiföreningen Sekovänstern.

 • Linnea Garli

  Ledamot

  Linnea Garli

  Telefon: 070-224 16 13

  linnea.garli@sj.se

  Invald i styrelsen 2015. Förtroendevald och lokförare på SJ. I lokförarnas klubb fungerar hon som sekreterare. I Seko Stockholm deltar hon i kommunikationsarbetet och sitter bl.a. med i redaktionsrådet för medlemstidningen Första Linjen.

 • Gerardo Berrios

  Integrations- och jämställdhetsansvarig

  Gerardo Berrios

  Telefon: 076-213 40 77

  gerardo.berrios@seko.se

  Gerardo arbetar på Årsta postterminal. Har en mångårig bakgrund som fackligt förtroendevald och har tidigare suttit förbundsstyrelsen. I Seko Stockholm arbetar han med integration och jämställdhet, är sammankallande i Mångfaldskommittén, och är dessutom organiseringsansvarig.

 • Mattias Åberg

  1:e ersättare

  Mattias Åberg

  Mattias Åberg är aktiv i en av Kriminalvårdsklubbarna och arbetar på Sollentunahäktet. I Seko Stockholm ingår han i studiekommittén.

 • Kadir Kasirga

  2:a ersättare, Fackligt-politiskt ansvarig

  Kadir Kasirga

  Telefon: 076-129 00 95

  kadir.kasirga@stockholm.se

  Kadir har sin bakgrund i kriminalvården och tidigare som spärrvakt inom SL. Är idag tjänstledig från sitt arbete och verksam som s-politiker med uppdrag som ordförande för stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby samt i Stockholmshem. Han är också riksdagskandidat inför valet 2018. I Seko Stockholm är han sammankallande för facklig-politiska kommittén.

 • Ingela S Ottosson

  3:e ERSÄTTARE

  Ingela S Ottosson

  Telefon: 072-980 31 91

  ingela.svenssonottosson@mtr.se

  Ingela är lokförare på pendeln, och invald i styrelsen 2018.

 • Viktor Risling

  4:e ersättare

  Viktor Risling

  Telefon: 073-692 61 75

  mrrisling@gmail.com

  Viktor är förtroendevald i Seko Klubb tunnelbanan, och aktiv i Seko Stockholms ungdomskommitté. Viktor är också politiskt engagerad i SSU, där han är facklig ledare.

Uppdaterad: