Seko Stockholm

Styrelsen

 • Karin Åkersten

  Ordförande

  Karin Åkersten

  Telefon: 076-101 92 60

  karin.akersten@seko.se

  Karin arbetar som lokförare på Roslagsbanan, och har varit engagerad i den lokala klubben sedan 2005. I Seko Stockholm arbetar hon med medlemsfrågor. Karin valdes till ordförande på årsmötet 2017, och sitter sedan kongressen samma år i förbundsstyrelsen. Karin sitter även i LO-distriktets styrelse.

 • Gunnar Westin

  Kassör, sekreterare och kommunikationsansvarig

  Gunnar Westin

  Telefon: 076-138 35 39

  gunnar.westin@seko.se

  Gunnar är anställd som brevbärare i Postnord. Gunnar har sin bakgrund som förhandlare och ungdomsansvarig i sin Seko-klubb och har deltagit i organiserandet av demonstrationer, som syftat till att sätta fokus på postanställdas arbetsmiljö.

 • Erik Persson

  Vice ordförande, medlemsansvarig och organiseringsansvarig

  Erik Persson

  Telefon: 076-1363435

  erik.persson@seko.se

  Erik arbetar sedan 2015 med ungdomsorganisering på Seko Stockholm. Tillsammans med andra ungdomar ingår Erik i en ungdomskommitté, som planerar och verkställer arbetet i regionen. Han samordnar även Seko Stockholms organiseringsarbete.

 • Åsa Einerstam

  Studieorganisatör

  Åsa Einerstam

  Telefon: 076-830 34 31

  asa.einerstam@seko.se

  Åsa är Seko Stockholms studieorganisatör. Utöver att administrera studieverksamheten verkar hon även som handledare på fackliga grundutbildningar för förtroendevalda. Åsa arbetar till vardags som brevbärare, anställd i Postnord.

 • Kadir Kasirga

  Facklig-politiskt ansvarig

  Kadir Kasirga

  Telefon: 076-129 00 95

  kadir.kasirga@stockholm.se

  Kadir har sin bakgrund i kriminalvården och tidigare som spärrvakt inom SL. Är idag tjänstledig från sitt arbete och verksam som s-politiker med uppdrag som ordförande för stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby samt i Stockholmshem. I Seko Stockholm är han sammankallande för facklig-politiska kommittén.

 • Mikko Svensson

  Arbetsmiljöansvarig

  Mikko Svensson

  Telefon: 070-483 43 44

  mikko.svensson@skansen.se

  Invald i styrelsen 2012. Anställd på Skansen som museipedagog. Uppdrag inom olika fackliga och politiska organisationer bl.a klubbordförande för klubb HÖK. Har en del kommunalpolitiska uppdrag. Sitter som ledamot i länets fackliga utskott. I Seko Stockholm representerar han branch Civil.

 • Ove Skagerström

  Ledamot

  Ove Skagerström

  Telefon: 070-458 76 78

  ove.skagerstrom@sveab.com

  Ove Skagerström är till vardags fackligt aktiv som huvudskyddsombud. I Seko Stockholm representerar han Väg och Ban-branschen. Anställd på SVEAB och sitter som ledamot i klubbstyrelsen.

 • Linnea Garli

  Ledamot

  Linnea Garli

  Telefon: 070-372 19 52

  linnea.garli@sj.se

  Invald i styrelsen 2015. Förtroendevald och lokförare på SJ. I lokförarnas klubb fungerar hon som sekreterare. I Seko Stockholm deltar hon i kommunikationsarbetet och sitter bl.a. med i redaktionsrådet och tar fram innehållet för Första Linjen.

 • Natalie Wredfors

  Ungdomsansvarig

  Natalie Wredfors

  Telefon: 070-720 70 57

  natalie.wredfors@seko.se

  Natalie Wredfors är ungdomsansvarig och samordnar arbetet med Seko Stockholms ungdomskommitté.

 • Mattias Åberg

  1:e ersättare

  Mattias Åberg

  Mattias Åberg är aktiv i en av Kriminalvårdsklubbarna och arbetar på Sollentunahäktet.

 • Gerardo Berrios

  2:a ersättare, Jämställdhets- och integrationsansvarig

  Gerardo Berrios

  Telefon: 076-213 40 77

  gerardo.berrios@seko.se

  Gerardo arbetar på Årsta postterminal. Har en mångårig bakgrund som fackligt förtroendevald. I Seko Stockholm arbetar han med integration och jämställdhet, samt är engagerad i det facklig-politiska arbetet samt organiseringsarbetet.

 • Lina Yafi

  3:e ERSÄTTARE

  Lina Yafi

  Telefon: 073-507 65 15

  linayafi@hotmail.com

  Lina valdes in i styrelsen på årsmötet 2016 som ersättare. Hon är anställd av Arriva och jobbar på tvärbanan som förare. 

  Lina är ordförande för lokalbaneklubben som organiserar anställda på Tvärbanan och Saltsjöbanan. 

 • Kjell Stenersjö

  4:e ersättare

  Kjell Stenersjö

  Telefon: 070-779 43 23

  kjell.stenersjo@peab.se

  Vald på årsmötet 2016 som ersättare i styrelsen. Verksam som skyddsombud och förtroendevald på PEAB.

 • Matti Wennerberg

  5:e ersättare

  Matti Wennerberg

  Matti Wennerberg är anställd på MTR (tunnelbanan) där han är huvudskyddsombud. I Seko Stockholm deltar han i Arbetsmiljökommittén.

Uppdaterad: