Styrelsen

 • Karin Åkersten

  Ordförande

  Karin Åkersten

  Telefon: 076-101 92 60

  karin.akersten@seko.se

  Karin arbetar som lokförare på Roslagsbanan, och har varit engagerad i den lokala klubben sedan 2005. På årsmötet 2017 valdes Karin till Seko Stockholms ordförande och sitter sedan kongressen samma år i förbundsstyrelsen. Karin är fackligt-politiskt ansvarig i regionen och leder den facklig-politiska kommittén. Karin är också vice ordförande i LO-distriktet i Stockholms län. 

 • Åsa Einerstam

  Vice ordförande, studieorganisatör

  Åsa Einerstam

  Telefon: 076-830 34 31

  asa.einerstam@seko.se

  Åsa är Seko Stockholms vice ordförande studieorganisatör. Utöver att leda studieverksamheten som sammankallande för Seko Stockholms studiekommitté, verkar hon även som handledare på fackliga grundutbildningar för förtroendevalda. Åsa är brevbärare, med anställning i Postnord, och i Seko Postklubb Stockholm är hon studieansvarig.

 • Stefan Andersson

  Kassör

  Stefan Andersson

  Telefon: 072-565 24 74

  stefan.andersson@seko.se

  Stefan Andersson valdes till kassör för regionen 2018. Stefan arbetar på SJ:s trafikledning och är även förtroendevald i Seko Klubb SJ Trafik. I Seko Stockholm är han dessutom bland annat delaktig i den facklig-politiska kommittén samt regionklubbens arbete.

 • Alexander Petersson

  Ledamot, ungdomsansvarig

  Alexander Petersson

  Telefon: 070-254 46 70

  alexander.b.petersson@gmail.com

  Alexander Petersson är kriminalvårdare och är ersättare för (s) i Regionfullmäktige, där han också tjänstgör som ledamot i Trafiknämndens sjötrafikberedning. Han har även engagerat sig i SSU Stockholm och har ett brinnande politiskt engagemang.

 • Viktor Risling

  Ledamot, Organiseringsansvarig

  Viktor Risling

  Telefon: 073-692 61 75

  viktor.klubb111@gmail.com

  Viktor arbetar som kundservicevärd i tunnelbanan och är följdaktligen förtroendevald i Tunnelbaneklubben. I Seko Stockholm är han organiseringsansvarig och leder vår A-grupp var huvuduppgift är att besöka arbetsplatser och värva medlemmar.

 • Monika Roll

  Sekreterare, Kommunikationsansvarig

  Monika Roll

  Telefon: 073-979 76 88

  monika.roll@seko.se

  Monika Roll arbetar som lokförare på pendeln och är sekreterare och förhandlare i klubben. I Seko Stockholm är Monika sekreterare och kommunikationsansvarig. Hon är politiskt engagerad och har ett brinnande engagemang för ekonomisk politik. Hon har bl.a. varit med och författat pamfletten "Totalrenovera Sverige - Manifest för en ekonomisk politik för en offensiv arbetarrörelse". 

 • Ove Skagerström

  Ledamot, arbetsmiljöansvarig

  Ove Skagerström

  Telefon: 070-458 76 78

  ove.skagerstrom@sveab.com

  Ove Skagerström är huvudskyddsombud på SVEAB.

 • Linnea Garli

  Ledamot

  Linnea Garli

  Telefon: 070-224 16 13

  linnea.garli@sj.se

  Invald i styrelsen 2015. Förtroendevald och lokförare på SJ. I lokförarnas klubb fungerar hon som sekreterare. I Seko Stockholm deltar hon i kommunikationsarbetet. Linnea har ett brinnande intresse för konst och kultur och bidrar återkommande med recensioner och tips i medlemstidningen Första Linjen. Hon är även engagerad i medlemstidningens redaktionsråd.

 • Gerardo Berrios

  Ledamot, Integrations- och jämställdhetsansvarig

  Gerardo Berrios

  Telefon: 076-213 40 77

  gerardo.berrios@seko.se

  Gerardo arbetar på Årsta postterminal. Har en mångårig bakgrund som fackligt förtroendevald och har tidigare suttit förbundsstyrelsen. I Seko Stockholm arbetar han med integration och jämställdhet, är sammankallande i Mångfaldskommittén, och är dessutom organiseringsansvarig.

 • 1a ersättare

  Jenny Johnsson

  Telefon: 079-072 84 25

  Jenny.Johnsson@seko.se

  Jenny arbetar inom mark- och anläggning och tillhör Seko bransch Väg & Ban. Hon är bland annat skyddsombud på sin arbetsplats och ledamot i klubbstyrelsen. Jenny har ett brinnande engagemang bland annat för jämställdhetsfrågor.

 • 2a ersättare

  Fiasel Jafri

  Fiasel Jafri arbetar inom Polismyndgheten och tillhör bransch Seko Civil.

 • Natalia Espinoza

  3e ersättare

  Natalia Espinoza

  Telefon: 072-980 35 33

  natalia.espinoza@seko.se

  Natalia arbetar som tågvärd och är aktiv i Seko Pendelklubben där hon bland annat varit engagerad i jämställdhetsfrågor samt studieansvarig. Natalia är brinner för folkbildning och är även handledare i olika fackliga utbildningar.

 • Stevan Mihajlovic

  4e ersättare

  Stevan Mihajlovic

  Stevan arbetar på PostNord Logistik och är långtradarchaufför i grunden. På arbetsplatsen började han som skyddsombud men är nu förtroendevald och förhandlingsansvarig.

 • Peter Karlsson-Eriksson

  5e ersättare

  Peter Karlsson-Eriksson

  peter.eriksson@seko.se

  Peter arbetade tidigare som Museiepedagog/bagare på Skansen, men efter en omorganisation nu som entrévärd och är förtroendevald som kassör och medlemsansvarig i Seko klubb Högskolor och Kultur samt som medlemsansvarig i Seko Stockholm.

 • 6e ersättare

  Charlotte Rinaldo

  Charlotte arbetar som brevbärare och är aktiv i Seko Postklubb Stockholm. Hon är även bland annat med i redaktionsrådet för Seko Stockholms medlemstidning Första linjen,

Granskad: