Seko Stockholm

Styrelsen

 • Karin Åkersten

  Ordförande

  Karin Åkersten

  Telefon: 076-101 92 60

  karin.akersten@seko.se

  Karin arbetar som lokförare på Roslagsbanan, och har varit engagerad i den lokala klubben sedan 2005. I Seko Stockholm arbetar hon med medlemsfrågor och sitter i Seko Stockholms fackligt-politiska kommitté. Karin valdes till ordförande på årsmötet 2017, och sitter sedan kongressen samma år i förbundsstyrelsen. Karin är också ledamot i LO-distriktets styrelse.

 • Åsa Einerstam

  Vice ordförande, studieorganisatör

  Åsa Einerstam

  Telefon: 076-830 34 31

  asa.einerstam@seko.se

  Åsa är Seko Stockholms studieorganisatör. Utöver att leda studieverksamheten som sammankallande för Seko Stockholms studiekommitté, verkar hon även som handledare på fackliga grundutbildningar för förtroendevalda. Åsa är brevbärare, med anställning i Postnord, och i Seko Postklubb Stockholm är hon studieansvarig.

 • Stefan Andersson

  Kassör, sekreterare

  Stefan Andersson

  Telefon: 072-565 24 74

  stefan.andersson@seko.se

  Stefan Andersson valdes till kassör för regionen 2018. Sedan 2019 sitter han även som sekreterare i densamma. Stefan arbetar på SJ:s trafikledning och är även förtroendevald i Seko Klubb SJ Trafik. I klubben är han studieansvarig, och i Seko Stockholm är han delaktig i både den facklig-politiska kommittén och studiekommittén.

 • Ove Skagerström

  Ledamot

  Ove Skagerström

  Telefon: 070-458 76 78

  ove.skagerstrom@sveab.com

  Ove Skagerström är huvudskyddsombud på SVEAB.

 • Lina El Yafi

  Ledamot

  Lina El Yafi

  Telefon: 073-507 65 15

  Lina El Yafi

  Lina är vice ordförande i Lokalbaneklubben som organiserar anställda på Tvärbanan och Saltsjöbanan. I Seko Stockholm är hon aktiv i fackligt-politiska kommittén och ansvarig för samarbetsmötena med vänsterpartiet i landstinget (Regionfullmäktige). I vänsterpartiet är hon ordförande för partiföreningen Sekovänstern, och politiskt förtroendevald i Regionfullmäktige, där hon också tjänstgör i Trafiknämnden.

 • Linnea Garli

  Ledamot

  Linnea Garli

  Telefon: 070-224 16 13

  linnea.garli@sj.se

  Invald i styrelsen 2015. Förtroendevald och lokförare på SJ. I lokförarnas klubb fungerar hon som sekreterare. I Seko Stockholm deltar hon i kommunikationsarbetet. Linnea har ett brinnande intresse för konst och kultur och bidrar återkommande med recensioner och tips i medlemstidningen Första Linjen. Hon är även engagerad i medlemstidningens redaktionsråd.

 • Gerardo Berrios

  Integrations- och jämställdhetsansvarig

  Gerardo Berrios

  Telefon: 076-213 40 77

  gerardo.berrios@seko.se

  Gerardo arbetar på Årsta postterminal. Har en mångårig bakgrund som fackligt förtroendevald och har tidigare suttit förbundsstyrelsen. I Seko Stockholm arbetar han med integration och jämställdhet, är sammankallande i Mångfaldskommittén, och är dessutom organiseringsansvarig.

 • Mattias Åberg

  Ledamot

  Mattias Åberg

  Telefon: 070-222 63 48

  aberg_mattias82@hotmail.com

  Mattias Åberg är aktiv i en av Kriminalvårdsklubbarna och arbetar på Sollentunahäktet. I Seko Stockholm ingår han i studiekommittén.

 • Viktor Risling

  1:e ersättare

  Viktor Risling

  Telefon: 073-692 61 75

  mrrisling@gmail.com

  Viktor arbetar som kundservicevärd i tunnelbanan och är följdaktligen förtroendevald i Tunnelbaneklubben. I Seko Stockholm är han engagerad i Seko Stockholms ungdomskommitté. Viktor är politiskt engagerad i SSU.

 • Monika Roll

  2:e ersättare, Kommunikationsansvarig

  Monika Roll

  Telefon: 073-979 76 88

  monikaroll@hotmail.com

  Monika Roll arbetar som lokförare på pendeln och är sekreterare i klubben. I Seko Stockholm är Monika kommunikationsansvarig. Hon är politiskt engagerad och har ett brinnande engagemang för ekonomisk politik. Hon har bl.a. varit med och författat pamfletten "Totalrenovera Sverige - Manifest för en ekonomisk politik för en offensiv arbetarrörelse". 

 • Peter Karlsson-Eriksson

  3:e ersättare

  Peter Karlsson-Eriksson

  peter.eriksson@seko.se

  Peter arbetar som Museiepedagog/bagare på Skansen och är förtroendevald som kassör och medlemsansvarig i Seko klubb Högskolor och Kultur.

 • Alexander Petersson

  4:e ersättare

  Alexander Petersson

  Telefon: 070-254 46 70

  alexander.b.petersson@gmail.com

  Alexander Petersson är kriminalvårdare och är ersättare för (s) i Regionfullmäktige, där han också tjänstgör som ledamot i Trafiknämndens sjötrafikberedning. Han har även engagerat sig i SSU Stockholm och har ett brinnande politiskt engagemang.

 • Ingela S Ottosson

  5:e ERSÄTTARE

  Ingela S Ottosson

  Telefon: 072-980 31 91

  ingela.svenssonottosson@mtr.se

  Ingela är lokförare på pendeln, och invald i styrelsen 2018.

Uppdaterad: