Seko Stockholm

Styrelsen

 • Karin Åkersten

  Ordförande

  Karin Åkersten

  Telefon: 076-101 92 60

  karin.akersten@seko.se

  Karin arbetar som lokförare på Roslagsbanan, och har varit engagerad i den lokala klubben sedan 2005. På årsmötet 2017 valdes Karin till Seko Stockholms ordförande och sitter sedan kongressen samma år i förbundsstyrelsen. Karin är fackligt-politiskt ansvarig i regionen och leder den facklig-politiska kommittén. Karin är också vice ordförande i LO-distriktet i Stockholms län. 

 • Åsa Einerstam

  Vice ordförande, studieorganisatör

  Åsa Einerstam

  Telefon: 076-830 34 31

  asa.einerstam@seko.se

  Åsa är Seko Stockholms studieorganisatör. Utöver att leda studieverksamheten som sammankallande för Seko Stockholms studiekommitté, verkar hon även som handledare på fackliga grundutbildningar för förtroendevalda. Åsa är brevbärare, med anställning i Postnord, och i Seko Postklubb Stockholm är hon studieansvarig.

 • Stefan Andersson

  Kassör

  Stefan Andersson

  Telefon: 072-565 24 74

  stefan.andersson@seko.se

  Stefan Andersson valdes till kassör för regionen 2018. Stefan arbetar på SJ:s trafikledning och är även förtroendevald i Seko Klubb SJ Trafik. I Seko Stockholm är han dessutom delaktig i den facklig-politiska kommittén.

 • Viktor Risling

  Ledamot, Organiseringsansvarig

  Viktor Risling

  Telefon: 073-692 61 75

  viktor.klubb111@gmail.com

  Viktor arbetar som kundservicevärd i tunnelbanan och är följdaktligen förtroendevald i Tunnelbaneklubben. I Seko Stockholm är han organiseringsansvarig och leder vår A-grupp var huvuduppgift är att besöka arbetsplatser och värva medlemmar.

 • Alexander Petersson

  Ledamot, ungdomsansvarig

  Alexander Petersson

  Telefon: 070-254 46 70

  alexander.b.petersson@gmail.com

  Alexander Petersson är kriminalvårdare och är ersättare för (s) i Regionfullmäktige, där han också tjänstgör som ledamot i Trafiknämndens sjötrafikberedning. Han har även engagerat sig i SSU Stockholm och har ett brinnande politiskt engagemang.

 • Monika Roll

  Sekreterare, Kommunikationsansvarig

  Monika Roll

  Telefon: 073-979 76 88

  monika.roll@seko.se

  Monika Roll arbetar som lokförare på pendeln och är sekreterare och förhandlare i klubben. I Seko Stockholm är Monika sekreterare och kommunikationsansvarig. Hon är politiskt engagerad och har ett brinnande engagemang för ekonomisk politik. Hon har bl.a. varit med och författat pamfletten "Totalrenovera Sverige - Manifest för en ekonomisk politik för en offensiv arbetarrörelse". 

 • Ove Skagerström

  Ledamot, arbetsmiljöansvarig

  Ove Skagerström

  Telefon: 070-458 76 78

  ove.skagerstrom@sveab.com

  Ove Skagerström är huvudskyddsombud på SVEAB.

 • Linnea Garli

  Ledamot

  Linnea Garli

  Telefon: 070-224 16 13

  linnea.garli@sj.se

  Invald i styrelsen 2015. Förtroendevald och lokförare på SJ. I lokförarnas klubb fungerar hon som sekreterare. I Seko Stockholm deltar hon i kommunikationsarbetet. Linnea har ett brinnande intresse för konst och kultur och bidrar återkommande med recensioner och tips i medlemstidningen Första Linjen. Hon är även engagerad i medlemstidningens redaktionsråd.

 • Gerardo Berrios

  Ledamot, Integrations- och jämställdhetsansvarig

  Gerardo Berrios

  Telefon: 076-213 40 77

  gerardo.berrios@seko.se

  Gerardo arbetar på Årsta postterminal. Har en mångårig bakgrund som fackligt förtroendevald och har tidigare suttit förbundsstyrelsen. I Seko Stockholm arbetar han med integration och jämställdhet, är sammankallande i Mångfaldskommittén, och är dessutom organiseringsansvarig.

 • 1a ersättare

  Jenny Johnsson

  Telefon: 079-072 84 25

  Jenny.Johnsson@seko.se

  Jenny arbetar inom mark- och anläggning och tillhör Seko bransch Väg & Ban. Hon är bland annat skyddsombud på sin arbetsplats och ledamot i klubbstyrelsen. Jenny har ett brinnande engagemang bland annat för jämställdhetsfrågor.

 • 2a ersättare

  Fiasel Jafri

  Fiasel Jafri arbetar inom Polismyndgheten och tillhör bransch Seko Civil.

 • Natalia Espinoza

  3e ersättare

  Natalia Espinoza

  Telefon: 072-980 35 33

  natalia.espinoza@seko.se

  Natalia arbetar som tågvärd och är aktiv i Seko Pendelklubben där hon bland annat varit engagerad i jämställdhetsfrågor samt studieansvarig. Natalia är brinner för folkbildning och är även handledare i olika fackliga utbildningar.

 • Stevan Mihajlovic

  4e ersättare

  Stevan Mihajlovic

  Stevan arbetar på PostNord Logistik och är långtradarchaufför i grunden. På arbetsplatsen började han som skyddsombud men är nu förtroendevald och förhandlingsansvarig.

 • Peter Karlsson-Eriksson

  5e ersättare

  Peter Karlsson-Eriksson

  peter.eriksson@seko.se

  Peter arbetade tidigare som Museiepedagog/bagare på Skansen, men efter en omorganisation nu som entrévärd och är förtroendevald som kassör och medlemsansvarig i Seko klubb Högskolor och Kultur samt som medlemsansvarig i Seko Stockholm.

 • 6e ersättare

  Charlotte Rinaldo

  Charlotte arbetar som brevbärare och är aktiv i Seko Postklubb Stockholm. Hon är även bland annat med i redaktionsrådet för Seko Stockholms medlemstidning Första linjen,

Granskad: