Frige de fackliga ledarna i Iran!

I följande stöduttalande protesterar Seko Stockholm mot den iranska regimens undertryckande av fackliga rättigheter. Vi uppmanar med anledning av detta den svenska regeringen, som nyligen slutit handelsavtal med Iran, att denna ska öka trycket för att de fackliga och politiska fångarna ska friges.

Publicerad:

Den iranska regimens väpnade styrkor anföll den 20/9 och 21/9 protesterande arbetare vid de stora verkstadsindustrierna AzarAAb och Hepco i staden Arak. Hepco är en samarbetspartner till svenska Scania och Atlas Copco i Iran. Många arbetare har skadats och fängslats. Kampen gäller sex månaders uteblivna löner. Arbetarna kommer inte att ge sig trots den våldsamma repressionen. Sociala oroligheter pågår överallt i Iran och fackliga ledare fängslas ideligen och döms till långa fängelsestraff.

Reza Shahabi är en av ledarna för Tehrans bussförares fackliga organisation. Han avskedades från jobbet som bussförare under sin fängelsevistelse och fackföreningen är förklarad illegal. Reza har dömts till ytterligare ett års fängelse efter att ha infunnit sig till Rajai Shahr-fängelset för att avtjäna resterande 3 månader av det tidigare 6-åriga straffet. Han frigavs för två år sedan i samband med en nackoperation för sina tortyrskador och en omfattande internationell facklig kampanj.

Rezas enda brott är att han stått upp för arbetares rättigheter och arbetsvillkor. Den 9 augusti startade Reza och andra fackliga och politiska fångar en hungerstrejk mot de usla och livsfarliga förhållandena i det ökända Rajaj Shahr-fängelset. Reza upphörde att hungerstrejka alldeles nyligen efter vädjanden från familj och fackliga kamrater, och vissa eftergifter från fängelseledningen.

Utanför det iranska parlamentet har, trots tung närvaro av regimens säkerhetsstyrkor, omfattande protestdemonstrationer ägt rum av arbetare, lärare och studenter med krav om de fackliga ledarnas och andra politiska fångars frigivande och tillmötesgående av deras krav om bättre förhållanden. ITUC och Labour start har tillsammans med transportarbetarnas och lärarnas internationaler en världsomfattande kampanj för fackliga och politiska fångars frigivande i Iran.

Med Islamiska Republiken Iran slöts omfattande samarbets-, handels- och investeringsavtal i samband med statsminister Stefan Löfvéns statsbesök hos president Rouhani i februari. Med anledning av den skärpta repressionen mot fackliga aktivister och den välkända bakgrunden av frånvaro av mänskliga rättigheter i Islamiska Republiken Iran uppmanar Seko Stockholm den svenska regeringen att den offentligt kräver de fackliga och politiska fångarnas frigivande och att den klargör för den iranska regeringen att ingångna avtal kan komma att omprövas och sägas upp om inte Reza Shahabi och övriga fackliga aktivister friges och ILOs kärnkonventioner respekteras.

Till den iranska regeringen riktar vi följande krav:
- Ovillkorlig frigivning av alla fackliga fångar.
- Att samtliga åtal mot de fackligt aktiva ska läggas ned.
- Att Iran ska respektera och tillämpa ILOs kärnkonventioner.
- Stopp på den brutala behandlingen av fackliga aktivister och oliktänkande.

Seko Stockholm

Uppdaterad: