Misslyckad upphandling hotar 90 tågstädares anställningar

Städarna och resenärerna blir de som tvingas betala för detta osedvanliga exempel på vanskötsel av våra gemensamma skattemedel.

Publicerad:

Läs artikeln på Dagens ETC här.

Förra veckan nåddes städarna på pendeltågen i Stockholms lokaltrafik av beskedet att 90 av de totalt 196 anställda hotas av uppsägning på grund av arbetsbrist. Arbetsbristen är i själva verket en "ekonomisk övertalighet", och har lite att göra med de verkliga behoven. Under den gångna våren har det företag som sköter städningen i själva verket behövt mer personal för att klara verksamheten.

Bakgrunden till denna katastrofala situation är en – av allt att döma – uselt skött upphandling där den borgerliga politiska ledningen i landstinget gett uppdraget till den entreprenör som lyckats lägga det billigaste anbudet.

Upphandlingen av verksamheten på pendeln skedde under slutet av 2015, och i december 2016 övertog vinnaren, det Hong Kong-baserade multinationella företaget MTR, helhetsansvaret. Det är för oss okänt vad som exakt står i de kontrakt som tecknats mellan SL och MTR. Men det är helt uppenbart att pengar ska tjänas genom att spara på städningen. Enligt den beställning som lagts ska städningen vid ändstationerna exempelvis minskas från tolv timmar till åtta timmar per dag.

MTR har i sin tur anlitat finskägda SOL Reneriet för att utföra städning av tåg och stationer. SOL Reneriet, som i enlighet med vad man beslutade om i samband med upphandlingen, övertog den städpersonal från ISS och Stockholmståg som tidigare skötte städningen, har alltsedan starten gått med brakförlust. Den yttersta orsaken till förlusterna är att företaget, trots personalkostnader på omkring 8,5 miljoner kronor i månaden, endast ersätts med 5,5 miljoner kronor av MTR.

Hur mycket pengar för uppdraget som MTR erhåller från SL för skötseln av tågstädningen är ännu så länge en hemlighet, och föranleder en berättigad fråga: hur stora är de summor som slussas vidare till ägarna i Hong Kong samtidigt som städarna görs arbetslösa? Vad som är känt är att MTR i samband med upphandlingen valt att behålla lukrativa delar, såsom klottersanering, samtidigt som SOL Reneriet fått överta den personal (och därmed de personalkostnader) som tidigare utfört arbetet.

Att tro att det ska gå att göra sig av med närmare hälften av samtliga städare utan att det får mycket allvarliga konsekvenser är givetvis ett enormt självbedrägeri. Priset kommer att bli skitigare pendeltåg och smutsigare stationer.

Men om inget görs nu är det samtidigt helt uppenbart att städarna och resenärerna kommer att bli de som tvingas betala för detta osedvanliga exempel på vanskötsel av våra gemensamma skattemedel.

Seko kräver:

• Att Kristoffer Tamsons och landstingspolitikerna tar sitt ansvar för den uppkomna situationen och agerar för att säkerställa att tillräckliga resurser erhålls för att städningen på pendeltågen ska kunna fortgå, samt att personalens anställningar och arbetsmiljö värnas.

• Korten på borden: SL måste redovisa vad resenärerna betalar i skattepengar till MTR för städningen.

• MTR, den i dag enskilt största arbetsgivaren i Stockholms lokal-trafik, måste ta sitt ansvar. Städningen måste erhålla de resurser som krävs om vi ska ha rena, snygga och säkra stationer och tåg.

Sist men inte minst visar hela affären att systemet med upphandlingar av kollektivtrafik under den borgerliga landstingsmajoritetens styre spårat ur. Den nuvarande tillämpningen leder gång på gång till otrygghet och arbetslöshet för personal, och till försämrad service för resenärerna. I förlängningen betyder det ökade kostnader för samhället. Frågan om verksamheten inte borde återtas i offentlig regi aktualiseras på så vis igen.

Karin Åkersten,
ordförande Seko Stockholm

Uppdaterad: