LO måste stå fast vid att stoppa vinster i välfärden

Kompromisser kommer alltid med ett pris. Kampen för en välfärd utan vinstjakt riskerar säljas ut och landa i helt otillräckliga åtgärder, skriver Johnny Nadérus, Karin Åkersten och Gunnar Westin, Seko Stockholm.

Publicerad:

(Publicerad 27 oktober 2016 på Dagens Arena).

Under gårdagen meddelade regeringen att den bjuder in Moderaterna för överläggningar apropå hur den kommande utredningen om hur vinsterna i välfärden ska hanteras.

Vi, fackliga företrädare för Seko Stockholm, är djupt oroade att såväl utredningen som regeringens förhållningssätt riskerar att leda till en reträtt från den tidigare överenskommelsen med Vänsterpartiet om en non-profit-princip i välfärden.

Den 8 november kommer regeringens utredare Ilmar Reepalu att presentera sin utredning om vinster I välfärden. Vi hoppas givetvis att utredningen föreslår åtgärder som ligger i linje med LO-kongressens beslut om att förbjuda vinster i skola, vård och omsorg, antaget 2012. Baklängesrevolutionen har pågått länge nog nu: Det är hög tid att regeringen agerar för att åtgärda det systemfel som gör det möjligt för riskkapitalister att omvandla våra skattepengar till vinster, lagrade på bankkonton på Cayman Island.

Den senaste utvecklingen ger oss dock starka skäl att tvivla. Trots det stora folkliga stödet för en non-profit-princip i välfärden, och trots de omvittnade och fortsatta problem som dräneringen på resurser i välfärden ger upphov till, känner vi en stor oro för att utredningen ska hamna fel i den centrala frågan

Det har redan läckt ut oroväckande information om innehållet, och om hur regeringen kommer att se på förslagen. Ilmar Reepalu själv har i en intervju med SVT sagt att han överväger att föreslå att tillåta ett betydande vinstuttag, omkring 10 procent, i enlighet med genomsnittsnivån för den privata tjänstesektorn. Detta kan möjligen framhållas som en vinstbegränsning i förhållande till utredarens upptäckt av enorma övervinster som vissa välfärdsprofitörer redovisar. Men det skulle signalera ett oerhört avsteg från den non-profit-princip som genomsyrar regeringens uppgörelse med vänsterpartiet.

Regeringens ansvarige Ardalan Shekarabi har därtill fört en argumentation där det är tydligt att vinster i välfärden inte betraktas som någon ideologisk fråga och öppnat upp för att vinstnivåer kan komma att anpassas efter de behov som finns i varje bransch. Att regeringen nu öppnat för överläggningar med Moderaterna ligger helt i linje med det.

Markerar detta början på en reträtt från den tidigare så tydliga hållningen från regeringen i frågan? Risken för detta är uppenbar. Regeringen är uppenbarligen trängd av det parlamentariska läget. Näringslivet har också bedrivit en enveten lobbykampanj, som kan sammanfattas i att varje försök att förbjuda eller begränsa möjligheten att göra vinst framställs som ett angrepp på den privata äganderätten och den fria företagsamheten. Motståndet från högern är alltså hårt. I ett sådant läge kan det vara lockande att hitta något som en majoritet i riksdagen kan komma överens om.

Men kompromisser kommer alltid med ett pris, och nu riskerar kampen för en välfärd utan vinstjakt att säljas ut och landa i åtgärder som är helt otillräckliga för att komma åt det centrala problemet.

Våra skattepengar ska inte gå till riskkapitalets redan välfyllda och undangömda bankkonton. Hellre då att regeringen tydligt signalerar vad den vill och står fast vid sina löften till väljarna. Det är inte heller långt till nästa val, där väljarna ges en möjlighet att ingripa i frågan, och vi vet att stödet för ett vinststopp i välfärden är mycket stort.

I detta läge kan inte betydelsen av vi i att arbetarrörelsen försvarar vår uppfattning i frågan nog understrykas. Glädjande nog har beskeden från LO:s vice ordförande, Therese Gouvelin, varit tydliga, och i linje med LO-kongressens uppfattning. På LO-distriktet i Stockholms läns avdelningskonferens den 20 oktober svarade hon på frågor om LO-ledningens förhållningssätt. Gouvelins tydliga svar var att LO:s uppfattning är att frågan om vinster i välfärden definitivt är att betrakta som en ideologisk fråga.

Hon fastslog vidare att LO-ledningens stöd för regeringens uppgörelse med Vänsterpartiet ligger fast, och att LO-kongressens tidigare beslut om en non-profit-princip gäller. Nu har arbetarrörelsen, med LO-ledningen i spetsen, ett stort ansvar för att vara tydlig med regeringen om våra förväntningar på den.

Johnny Nadérus, ordförande Seko Stockholm
Karin Åkersten, andre vice ordförande Seko Stockholm
Gunnar Westin, vice ordförande Seko Stockholm

Uppdaterad: