Väg & Ban

Nedan listas de klubbar i Seko Stockholms verksamhetsgeografi som ingår i bransch Väg & Ban.

Banklubben Stockholm, Infranord
Box 1373
17227 Sundbyberg
Telefon: 070-762 34 50
Fax: 08-762 49 60
E-post: hakan.englund@infranord.se

Klubb Väg & Anläggning
Box 1032
17121 Solna
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, 5 tr
Telefon: 073-2516581
Fax: 084548412
E-post: vag&anlaggning.stockholm@seko.se

Uppdaterad: